BRNO – ZAHRADNÍ MĚSTO: SÍDLIŠTĚ LESNÁ

Objevování ceněného panelového sídliště zasazeného do krajinné zeleně tradičně s Martinem Malečkem. Sídliště Lesná vzniklo jako ojedinělý projekt v 60. letech. Obytný celek pro 20 tisíc obyvatel byl zasazený do přírodního prostředí jižního svahu nad Brnem. Rozmístění obytných a dalších objektů plně respektovalo morfologii terénu a existující zalesněný přírodní útvar, Čertovu rokli. Vzniklo tak doslova zahradní město, v maximální možné míře vstřícné přírodnímu rázu okolí a nabízející svým obyvatelům luxus bydlení v lese a na rozlehlých loukách. K tomu přispělo i dopravní řešení celého obytného celku, které z něj i po šedesáti letech existence dělá jedno z nejatraktivnějších míst k bydlení. Při dobudování pěšího komunikačního systému v loňském roce došlo k přemostěním Čertovy rokle lávkou přímo propojující západní a východní části Lesné.

Sraz: so 2. 10., 9:30, konečná tramvaje č. 9 a č. 11 v Čertově rokli