BRNO – VZOROVÉ DOMY NA VÝSTAVIŠTI

Ve své době unikátní a pokrokové rodinné bydlení předních českých architektů představí hlavní architektka výstaviště Lenka Štěpánková. Při Výstavě soudobé kultury v roce 1928 bylo přímo v areálu brněnského výstaviště prezentováno několik vzorových domů. S výjimkou elektrostatku, který v roce 1958 musel ustoupit výstavbě pavilonu C, se tyto domy-exponáty dochovaly dodnes. Patří k nim nájemní dům Svazu československého díla, projektovaný architektem Jaroslavem Havlíčkem jako blok modulového sídliště, a úsporný rodinný dům architekta Oldřicha Starého navržený na minimálním půdorysu. Také pavilon Uměleckoprůmyslové školy jeho autor Pavel Janák koncipoval jako vzorový dům galeristy s obchodními prostorami a výstavním sálem v přízemí a prostorami pro rodinné bydlení ve dvou ustupujících patrech. Přestože se nedochovalo jejich původní vnitřní vybavení, svědčí tyto vzorové domy spolu se souběžně vzniklou kolonií Nový dům o pozornosti, jakou tehdejší společnost věnovala otázkám moderního progresivního bydlení a stavitelství.

Sraz: po 4. 10., 16:00, BVV – hlavní vstup

Fotoreport