BRNO – VIZUÁLNÍ KULTURA

Centrem města o vizuálním smogu, jeho dopadech na vnímání města a možnostech jeho regulace s grafickou designérkou Veronikou Rút Fullerovou a redakcí časopisu ERA21. Ten na podzim 2020 vydal číslo s názvem Vizuální kultura, které se zabývalo vizuálním smogem ve veřejném prostoru měst, jeho dopady na naše životy a možnostmi regulace reklamy. Číslo kurátorovala hlavní iniciátorka změn v části Brno-střed, grafická designérka Veronika Rút Fullerová, která vypracovala metodiku a manuál poskytujících návod, jak se vizuálního smogu v centru postupně  zbavit.

Sraz: so 2. 10., 15:00, Hlavní nádraží, před hlavním vchodem