Brno – Tomkovo náměstí jiné a nové

Obchvat. Doprava. Bariéra? Jak ovlivní mimoúrovňová dopravní komunikace fungování Tomkova náměstí? Veřejná prezentace bakalářských prací studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, kteří se zabývali urbanistickou analýzou budoucího rozvoje okolí Tomkova náměstí a následně navrhli několik multifunkčních objektů s bydlením. S podtitulem „Bydlení +“ prověřili důsledky dopravního plánování a pravděpodobné dopady na území města.

Sraz: po 7. 10., 18.00, Lidový dům Musilka, Musilova 2