BRNO – PUBLIC COLLECTION_CZ

Projekt německého interdisciplinárního uměleckého kolektivu (Michaela Rotsch, Juliane Zelner, Lugo Rob) na pomezí umění, vědy, architektury a společnosti. Do průhledného mobilního kubusu je instalována kolekce více než 5000 diapozitivů dokumentujících umělecká díla všech epoch, nalezená v Mnichově, která je obohacena o diapozitivy s díly socialistického realismu ze sbírek různých českých uměnovědných institucí. Oproti klasickým muzejním expozicím je tento KUBUS díky své transparentnosti a umístění ve veřejném prostoru přístupný a otevřený takřka pro každého. A jeho návštěvník nemusí být pouhým pozorovatelem, ale může se stát spolutvůrcem instalace.

PROGRAM:

so 4. 10., 12:00, otevření, výstavní kubus otevřen 12:00 – 17:00, Žerotínovo náměstí 6

so 4. 10., 18:00, vernisáž, výstavní kubus otevřen 18:00 – 23:00, Husova 18

ne 5. 10., 16:30, Pódiová diskuze ve složení Ursula M. Probst, Heidrun Rosenberg a Jan Tabor (bude tlumočena z NJ), výstavní kubus otevřen 11.00 – 18:00

PRAHA/Fórum pro architekturu a média, nový kulturní prostor na nádvoří Pražákova paláce Moravské Galerie v Brně, Husova 18

4AM

Fotoreport