BRNO – PRVNÍ BRNĚNSKÉ SÍDLIŠTĚ: JULIÁNOV

O urbanismu a veřejném prostoru se souborem dětských herních prvků se spoluautorkou Brněnského architektonického manuálu Danielou Křižanovou. Sídliště Juliánov bylo postaveno jako první panelový obytný celek na území města Brna, a to mezi lety 1960–1967 podle projektu architekta Pavla Krchňáka. Ve své době se stalo kvalitním dokladem humanizující fáze ve výstavbě sídlišť, obklopeným příjemným veřejným prostorem a zvyšujícím životní úroveň svých obyvatel, a to i na základě podnětů a příkladů ze zahraničí. Do dnešních dnů je dochovaný pouze střípek z původního urbanistického řešení Pavla Krchňáka, který vytvořil esteticky hodnotný veřejný prostor plný zeleně, vodních prvků a uměleckých děl. Na sídlišti Juliánov je také dodnes dochovaný jeden z největších souborů dětských herních prvků na našem území, soch od Zdeňka Macháčka, které se staly hravými monumenty formujícími veřejný prostor. Do dnešních dnů se sídliště dochovalo v neutěšeném stavu, způsobeném nevhodnými rekonstrukcemi občanské vybavenosti, přebudováním a oplocením centrálního brouzdaliště a nevkusnými přístavbami panelových domů. Paradoxní pro celou situaci je ocenění, získané v roce 1992, za „reprezentativní příklad“ rekonstrukce a přístaveb domů, které však do budoucna znemožnily jakoukoliv možnost památkového opatření.

Sraz: ne 3. 10., 11:00, Juliánovské náměstí, u koupaliště

Fotoreport