Brno – Pojďme si hrát na architekty!

Fakulta architektury: Architektura pro děti: Formou her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat rozličným tématům architektonickým (prostor, světlo, materiál, funkce, urbanismus a plánování měst, vliv lidských počinů na krajinu), technickým (materiál, konstrukce), ale i sociologickým (spolupráce, občanská angažovanost), psychologickým (význam smyslů ve vnímání okolí) a mnoho dalších. Cílem není vychovat nové architekty, ale dát dětem hravou formou vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme. Je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení.

Pořádá spolek artschool.cz a Fakulta architektury VUT v Brně.

Sraz: ne 6. 10., 14.00, Fakulta architektury, Poříčí 273/5

Fotoreport