BRNĚNSKÁ SORELA – ARCHITEKTURA A OFICIÁLNÍ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 50. LET

Složité období stalinismu 50. let přineslo v architektuře a v umění aplikaci principů socialistického realismu. Autonomie tvůrců je omezena státem kontrolovanými institucemi a architektura i umění se stávají nástrojem politických cílů. V Brně navštívíme obytné soubory a související uměleckou tvorbu období tzv. sorely.

SRAZ: ne 4. 10., 10:00, na rohu restaurace Šelepka, sady Národního odboje, Brno-Královo Pole

Fotoreport