BRATISLAVA – INDUSTRIÁLNE DEDIČSTVO

Jedna po druhej sa vymazávajú z mapy Bratislavy hodnotné historické spomienky na priemyselný rozmach mesta na prelome 19. a 20. Storočia. Skontaktujeme sa s niektorými, ktoré ešte „dýchajú“ a s niektorými, ktorým bol vdýchnutý nový život a zpomeňme význam jeho ochrany s architektkami Janou Melišovou a Andreou Bystrickou.

SRAZ: ne 2. 10., 14.00, križovatka ulíc Vajnorská a Turbínová

Fotoreport