BRATISLAVA 12

Krúženie po vynárajúcej sa Brati­sla­­ve s Vítom Haladou, Petrom Stecom a teamom VŠVU.

ZRAZ: ne 30. 9., 11:00, budova VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18