Blatná – vila Fiala

Vila Fiala je bývalá výletní restaurace z roku 1906. Navrhl ji stavitel Pražského hradu, blatenský rodák Karel Fiala (1862-1939). Malebná stavba s terasou a věžičkou na kraji města dlouhé roky chátrala. Pojďte si ji se spolkem Navíc prohlédnout teď, před tím, než začne její vytoužená rekonstrukce!

Spolek navíc z.s. usiluje od roku 2016 o záchranu Vily Fialy. Program je připravován se spolupráci s majitelem, kterému děkujeme.

Program:
13:00-17:00: piknik a výtvarná dílna na zahradě
14:00, 15:00 a 16:00: komentované prohlídka vily Fialy s hosty-odborníky (bude upřesněno)

Karel Fiala (1862-1939) – stavitel, architekt a nadšený stavební historik, se narodil roku 1862 v Blatné. Po maturitě na píseckém gymnáziu vystudoval stavební průmyslovou školu ve Vídni. Odešel do Prahy, kde pracoval jako kreslič a později se svou stavební firmou postavil několik činžovních domů.

Od začátku svého pobytu v Praze byl fascinován architekturou pražských kostelů. Zaujal architekta Josefa Mockera, který ho přizval ke spolupráci na svých projektech včetně dostavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Po vzniku samostatného Československa byl Karel Fiala v roce 1920 jmenován stavitelem Pražského hradu. V této funkci setrval až do roku 1939. Na Hradě řídil především opravy Starého královského paláce s Vladislavským sálem, při kterých postupoval důsledně v moderním analytickém stylu památkové péče. Jeho blízkým spolupracovníkem byl věhlasný architekt Jože Plečnik. V roce 1939 Karla Fialu ve funkci stavitele Pražského hradu vystřídal Pavel Janák. Ten také po jeho smrti v dubnu 1939 uspořádal jeho pozůstalost.

Ve své rodné Blatné Karel Fiala v prvním desetiletí 20. století navrhl a postavil několik zejména reprezentativních budov a jejich přestaveb. Dal dnešní podobu fasádě bývalé radnice, dnešní Základní umělecké škole, hostinci U Bílého lva na náměstí či budově bývalé občanské záložny. Navrhl majestátní stavbu obecních a měšťanských škol, dnešní Základní školu J. A. Komenského, stejně jako okresní dům – dnešní budovu radnice. Stavby navrhoval v eklektickém historizujícím zdobném stylu s postupně přibývajícími prvky secese.

Pro svého bratra hostinského Teodora Fialu navrhl v roce 1906 výletní restauraci na kopci Vinice za městem – vilu Fialu. Drobná stavba s dřevěnou terasou a cibulovou věžičkou se do dnešní doby dochovala v téměř nezměněné podobě. Je jednou z mála takto zachovalých výletních restaurací z počátku 20. století u nás. V roce 2019 byla ministerstvem kultury prohlášena nemovitou kulturní památkou. V posledních dvou desetiletích byla opuštěná a chátrala. Nyní se díky jejímu novému majiteli konečně dočká vytoužené rekonstrukce.

Sraz: so 2.10., 13.00-17.00, Holečkova 394