BENEŠOV – VRSTVY MĚSTA

Na příbězích několika benešovských staveb lze vypozorovat jednotlivé vrstvy, ze kterých je město tvořeno, a to jak v geografickém směru, tak ve směru historickém. Při procházce se postupně zastavíme na dvou hlavních benešovských náměstích (Masarykovo a Malé náměstí) a ve Vnoučkově ulici. Povíme si o proměně těchto míst a významných budovách, které zde stojí. Provází autorky připravované knihy o architektuře Benešova Vrstvy města Lenka Chýlová a Barbora Pavliš.

Sraz: so 2. 10., 15:00, Masarykovo náměstí 100