Banská Bystrica – Česká cena za architekturu

Prvá kompletná prezentácia súťažného projektu Českej komory architektov – Česká cena za architekturu na Slovensku. Výstava finalistov a ocenených z predchádzajúcich piatich ročníkov prestížneho ocenenia prezentovaná na panelovej výstave.

Zraz: št 7. 10., 16.00 h (vernisáž), Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Fotoreport