Banská Bystrica – Bola raz architektúra

Dielňa pre deti s historičkou umenia Andreou Pleidel a architektkou Janou Štofan Stykovou o využití odpadových materiálov a ich význame pre svet okolo nás. Workshop hravou formou vychováva deti k architektonickému povedomiu. Sme presvedčení, že je dôležité vzdelávať deti a mladých ľudí, ako sa pozerať na architektúru, aby sa stala prirodzenou súčasťou nášho každodenného života.

Chceme deti a mladých ľudí naučiť vnímať harmóniu či disharmóniu priestoru v nás i okolo nás, a tiež nenútenou formou ukázať, ako na architektúru nazerať a ako sa v nej vyznať. Naučiť sa rozpoznávať všetky jej vrstvy od najpodrobnejších foriem dôverne známych priestorov – interiérov, až po najobsiahlejšie architektonické formy – urbanizmus.

Workshop má environmentálne zameranie, deti tvoria hlavne z odpadových materiálov. Ich opätovné použitie v procese spoznávania architektúry a aktívne nadšenie pre architektúru dáva deťom potrebný základ pre ich kritické myslenie v bezprostrednom okolí. Umožní im tak vytvárať kreatívnu spoločnosť, ktorá chápe, že architektúra miest a obcí nie je náhodným, ale zámerným výsledkom.

Zraz: pi 1. 10., 10.00 h, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9