Lednice – 100 let Mendelu – změna času

V roce 2019 uplyne sto let od založení Mendelovy univerzity, jejíž součástí je i Zahradnická fakulta vzniklá z iniciativy lichtenštejnského knížete a vůbec jako první zahradnická škola v monarchii. Více o
historii, aktuálním stavu i plánech do budoucna, včetně povídání o krajinářství Lednicko-valtického areálu s děkankou fakulty docentkou Salášovou.

Sraz: ne 6. 10., 13.00 11.00, před budovou děkanátu fakulty, Valtická 337