Festival bezpečně

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami
připravuje na podzim jedenáctý ročník celorepublikového festivalu.

Kontakt

V průběhu festivalu prosím dodržujte tato pravidla:

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Než se vydáte na konkrétní akci, zkontrolujte na webu v den konání, zda u ní nedošlo ke změnám (omezení, zavedení rezervací, zrušení). Procházky omezeny počtem 50 účastníků.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM
Necítíte-li se plně zdraví, zejména pokud máte teplotu, kašel nebo rýmu, bolest hlavy, nevolnost, neúčastněte se akce.

NEUSTÁLE SI CHRAŇTE NOS A ÚSTA ROUŠKOU
Doporučujeme i během venkovních akcí. 

DODRŽUJTE ROZESTUPY ALESPOŇ 2 METRY
Platí pro všechny venkovní a vnitřní akce.

HYGIENA RUKOU
Dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Pravidelně si ruce myjte nebo dezinfikujte. 

OBČERSTVENÍ
Nekonzumujte žádné občerstvení.

PLATBA
Pokud je to možné, plaťte bezkontaktně.

RESPEKTUJTE POKYNY A DOPORUČENÍ POŘADATELE
Každá akce je specifická. Pořadatel se může rozhodnout pro doplňující pravidla a pokyny. Prosíme o vstřícnost a respekt.

POKUD BUDETE V NÁSLEDUJÍCÍCH 10 DNECH PO NÁVŠTĚVĚ FESTIVALU TESTOVÁNI NA COVID-19 S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM, IHNED NÁS UVĚDOMTE prostřednictvím e-mailu: info@denarchitektury.cz

Mimořádná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR, která naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni