PRAHA – ZÁMEK VELESLAVÍN – KAPACITA NAPLNĚNA

Pokud znáte barokní zámek Veleslavín jen zpoza zdi, nabízíme výjimečnou příležitost prohlédnout si jeho prostory a nahlédnout alespoň z teras do rozsáhlého zámeckého areálu. Představíme si historii zámku a navštívíme interiéry ovlivněné předchozími nájemci a majiteli. Součástí prohlídek bude i jednodenní výstava dostupných fotografií a plánů jak zámku, tak rychle se měnícího okolí. Pořádá spolek Hradní potok ve spolupráci s ČR – ÚZSVM.

Maximální počet osob na jednu prohlídku je 20. Organizované skupiny nad 15 osob je třeba nahlásit do 28. 9. 2019 na emailu hradnipotok@seznam.cz.  Před návštěvou vám doporučujeme zkontrolovat si volné termíny prohlídek. Některé mohou být obsazeny většími skupinami. Informace budou dostupné na www.zamekveleslavin.cz. Pro zajištění vašeho bezpečí se prosím během návštěvy řiďte pokyny organizátorů.

Sraz: st 2.10., 08.00-16.00,začátky prohlídek vždy v každou celou a půl, Veleslavínská 1/30, (vchodem do areálu zámku), P-6