Klatovy – Tajanov – Jan Nepomuk Sedlák anniversary

Come and attend a lecture by Lukáš Kopecký on a prominent Tajanov native, bishop Jan Nepomuk Sedlák.

Date, time and meeting point: Sat, October 3, 7.00 pm, Tajanov u Klatov, St Jan Nepomucký chapel