CZ EN Facebook

Celkový program 2014

 

128

Beroun - Potenciály a hrozby

Berounem na kolech za dobrodružstvím nejen s Ummagumma architekty. Nekontrolovatelný růst města očima jeho obyvatel. Je lepší zastavovat město nebo předměstí? Je správné propojovat Beroun a Králův Dvůr? Je veřejný investor víc než soukromý? Zajímá nás realita nebo kulisy? Potřebujeme desetitisíce metrů čtverečních plochy hypermarketu uprostřed centra? Chceme se ve městě pohybovat pěšky, na kole, autem, nebo busem? Je v pořádku zastavovat volnou krajinu jen kvůli exkluzivním výhledům? Lze ještě stavět v centru města? A kdo má patent na rozum?
 

Sraz: neděle 5. 10. 2014 v 14:00 na Husově náměstí pod sochou J. Husa (kola a foťáky s sebou!)

berounsobe.cz

Beroun obrazek copy
Brno 002

Brno Lesná – panelové zahradní město

Panelové sídliště, nebo zahradní město? Obojí v sobě spojuje unikátní urbanistická koncepce z 60. let, doporučená MK ČR k prohlášení za městskou památkovou zónu. Se znalcem historie i současnosti Lesné Martinem Malečkem a urbanistkou Natašou Zounkovou, dcerou vedoucího architekta Lesné Františka Zounka. (Možná též za účasti spoluautora sídliště arch. Viktora Rudiše.) K dispozici bude i publikace Lesná – 50 let sídliště. Po prohlídce pro zájemce následuje beseda v salónku restaurace areálu Obzor (možnost občerstvení i oběda).

Sraz: so 4. 10., 10:00 konečná tramvaje Čertova rokle

o. s. Obzor Lesná

Lesna model (1961).JPG
Panorama Lesne

Brno - Public collection_cz

Projekt německého interdisciplinárního uměleckého kolektivu (Michaela Rotsch, Juliane Zelner, Lugo Rob) na pomezí umění, vědy, architektury a společnosti. Do průhledného mobilního kubusu je instalována kolekce více než 5000 diapozitivů dokumentujících umělecká díla všech epoch, nalezená v Mnichově, která je obohacena o diapozitivy s díly socialistického realismu ze sbírek různých českých uměnovědných institucí. Oproti klasickým muzejním expozicím je tento KUBUS díky své transparentnosti a umístění ve veřejném prostoru přístupný a otevřený takřka pro každého. A jeho návštěvník nemusí být pouhým pozorovatelem, ale může se stát spolutvůrcem instalace.

Program:

so 4. 10., 12:00, otevření, výstavní kubus otevřen 12:00 - 17:00, Žerotínovo náměstí 6
so 4. 10., 18:00, vernisáž, výstavní kubus otevřen 18:00 - 23:00, Husova 18

ne 5. 10., 16:30, Pódiová diskuze ve složení Ursula M. Probst, Heidrun Rosenberg a Jan Tabor (bude tlumočena z NJ), výstavní kubus otevřen 11.00 - 18:00

PRAHA/Fórum pro architekturu a média, nový kulturní prostor na nádvoří Pražákova paláce Moravské Galerie v Brně, Husova 18

4AM

PUBLIC COLLECTION CZ male

Brno, Hurá dovnitř! Přeformátováno

Komentovaná prohlídka přestavěnou a znovuotevřenou budovou Fakulty informatiky MU v Brně. Co bylo z původního areálu architekta Jana Dvořáka definitivně odstraněno a co nového získal objekt přístavbou od architektonického studia Pelčák a partner? Konfrontace tzv. socialistické architektury se současnou architektonickou tvorbou.

Sraz: so 4. 10., 14:00, budova Fakulty informatiky MU, Botanická 68a

4AM

DA Hur dovnitr Brno FIMU 2

Brno - Pod tlakem

Proměna města mezi Novými sady a Mendlovým náměstím v průběhu historie města po současnost. Procházka s architektkou a výtvarnicí Bárou Šimonovou a hosty se bude soustřeďovat na pochopení a vysvětlení různých architektonických konceptů napříč dobou.

Sraz: so 4. 10., 15:00, v místě odstraněného Památníku tří odbojů, Nové sady

Brno - Introspekce

Úvodní symposium Introspekce nad aktuálními tématy tvorby nastupující generace brněnských architektů; součástí budou autorské prezentace a následná diskuse. Projekt předběžně mapuje nastupující generaci architektů v rámci středoevropského prostoru. Jako výchozí bod sledování je určeno město Brno, chápané jako svébytná provincie v geomorfologicky otevřeném koridoru Krakov–Ostrava–Brno–Vídeň–Bratislava–Budapešť. Introspekce hledá přítomné tvůrčí motivace nastupující generace brněnských architektů a jejich potenciál překračující hranice provinčního města. Nedílnou součástí mapování zdejší scény bude její konfrontace s architekty mimobrněnskými, kteří mohou mít k městu určitý vztah (narodili se v něm, vyrostli tu nebo zde studovali či pracovali).

Sraz: so 4. 10., 19:00 Kavárna Praha, nádvoří Pražákova paláce, Moravská galerie v Brně, Husova 18

4AM

Introspekce.male

Brno - Viditelná místa

Co dělá město kvalitním místem pro život?

Co dělá město kvalitním místem pro život? Co dělá Brno pro kvalitu života svých obyvatel? Procházka po veřejných místech v Brně – která fungují, nefungují či by mohla fungovat lépe – s redaktory časopisu ERA21 navazuje na letošní číslo Viditelná města, srovnávající vybraná evropská města z hlediska kvality života. 

Sraz: ne 5. 10., 10:00, před vstupem do Nové radnice na Dominikánském náměstí

Brno - smutek v Brně

Komentovaná prohlídka obřadní síně v Brně-Židenicích s jejím autorem Ivanem Rullerem a autory monografické publikace "Smuteční síň v Brně -Židenicích".  Obřadní síň v Brně-Židenicích z let 1977-83. Modernistická stavba je ovlivněna skandinávskou architekturou. Architektu Rullerovi se spolupráci s více než patnácti výtvarnými umělci podařilo v Židenicích vytvořit dílo mimořádné architektonické i umělecké kvality, které ovšem již více než sedm let nelouží svému účelu a chátrá. V roce 2011 bylo rozhodnuto o její demolici, proti níž bojuje jak sám její autor, tak i mnozí občané Židenic.

Sraz: ne 5. 10., 15:00, vstup z ulice Komprdova

4AM

Novy obrazek.JPG

Brno, Hurá dovnitř! Zahrada a pasivní dům Nadace partnerství – 12 stanovišť, 4 živly a 1 pasivní dům

Unikátní areál otevřené zahrady Nadace Partnerství vznikl před dvěma lety v samém centru Brna pod špilberským svahem. Součástí zahrady jsou interaktivní sochy sloužící environmentálnímu vzdělávání. Dominantou je pasivní budova, která byla oceněna v soutěži Stavba roku 2013. Komentovaná prohlídka s manažerem provozu Vlastimilem Riegerem. 

Sraz: ne 5. 10., 13:00 až 18:00, 15:00 komentovaná prohlídka, Recepce C, Údolní 33.

interaktivní mapa zahrady

Nadace partnerství, Otevřená zahrada

IMG 7708web
Letni provoz web

Brno - oživit a ozvláštnit

Komentovaná prohlídka po uměleckých dílech Zdeňka Macháčka, Jiřího Marka a Františka Šenka nacházejících se v prostoru sídliště v Brně-Juliánově bude zakončena na Bílé hoře u památníku založení dělnického hnutí autora Ladislava Martínka. Sídlištěm provedou autorky stejnojmenné publikace, Jana Kořínková a Markéta Žáčková.

Sraz: ne 5. 10., 16:30, na Juliánovském náměstí

4AM

Ozivit a ozvlastnit - sidliste Julianov

Bystřice pod Hostýnem - Stopa TONu

Založení továrny na ohýbaný nábytek v roce 1861 bylo motorem pro urbanistický rozvoj Bystřice. Procházka s architekty Milanem Vašinou, Petrem Moráčkem a Tomášem Jalůvkou po stavbách a městských celcích souvisejících se značkou Thonet/TON. Součástí programu bude prezentace designéra Jaroslava Juřici o myšlence a realizaci jeho židle TON 002. Na procházku naváže společná dílna návštěvníků a architektů zaměřená na problematická místa města a možnosti jejich nového architektonického řešení.

Sraz: so 4. 10., 9:30, parkoviště u dolní vrátnice TONu poblíž autobusového nádraží

Okrašlovací a zábavní spolek

Ohybarna 1900
TON tovarna

Černošice proletářské

Dolní Mokropsy a Lipence s architektem Ondřejem Synkem. Černošické lázně, lipenecké obydlené autobusy, život při řece Berounce – architektura ve stínu slavných sousedů a v záplavovém území.

!!! Sraz: ne 5. 10., 10:00, vlaková zastávka Černošice-Mokropsy !!!

Den architektury 2014

Červený Kostelec - Návod pro krásné město Kostelec

Se studenty z Fakulty architektury v Liberci po místech řešených během týdenního workshopu pod vedením architektů Radka Suchánka a Viktora Vlacha. Jasné vize a představy nastupující generace, možné budoucí podoby klíčových i opomíjených městských prostorů přímo na konkrétních místech.

Sraz: ne 5. 10., 14:00, sraz před radnicí

Okrašlovací spolek Kostelecunder-construction architects

Kostelec 01

České Budějovice – Park 4D

Jaký je proces, který vede ke vzniku nového parku na rozhraní krajiny a města? Komentovaná procházka s vítězem architektonické soutěže, politikem a porotcem. Kromě vysvětlení krajinářské a architektonické koncepce, dojde i na diskusi o veřejném prostoru a kvalitě veřejných staveb v Českých Budějovicích.

Sraz: ne 5.10., 15:00, u nové kavárny v parku ve Čtyřech Dvorech

České Budějovice - Bylo nebylo, město se zrodilo

Jakou kvalitu má prostředí, kde vyrůstají naše děti a jak ho vnímají? Komentovaná procházka s Petrou Lexovou městem pro rodiče s dětmi s řadou zastavení, kde dojde zábavnou formou k propojení hry, vzdělání a architektury. Jednotlivá témata obsahují jak historickou, tak současnou architekturu v Českých Budějovicích.

Sraz: ne 5.10., 10:00, před Domem umění, náměstí Přemysla Otakara II

Český Dub minulý i současný

S památkářem Jaroslavem Horáčkem o vývoji městské zástavby Českého Dubu od středověku přes výrazné 19. i 20. století až po současnost. Vybrané stavby (Schmittova hrobka, bývalá Okresní hospodářská záložna) a připomínka významných osobností spjatých s městem.

Sraz: so 4. 10., 14:00, rajský dvůr johanitské komendy

Dubáci

Schmittova hrobka
Zalozna

Český Těšín – Architektura dvojměstí Cieszyn/Těšín/Český Těšín

Od historického jádra na polské straně až po stavby moderní doby na straně české. Historik architektury Martin Strakoš začne u železničního nádraží v Českém Těšíně, odkud jeho výprava zamíří do polské historické části města. Kolem kavárny Avion k těšínskému zámku a k tamnímu hradu a rotundě, následně do historického jádra Těšína: ulice a náměstí i nejvýznamnější sakrální a světské stavby od gotiky přes baroko, klasicismus, historismus i secesi. Po pauze na oběd bude výprava pokračovat poznáváním staveb moderního Českého Těšína až do 16h. Stravování i dopravu si zájemci zajistí samostatně.

Sraz: ne 5. 10., 9:30, u železničního nádraží v Českém Těšíně (vlak z nádraží Ostrava-Svinov odjíždí v 8:19 a z nádraží Ostrava hlavní nádraží v 8:28)

Dačice – zapomenuté maloměsto

Okruh městem od centra do krajiny a zase zpět se studentem architektury Adamem Lacinou. Cesta historií i současností Dačic skrz promarněné i nepromarněné příležitosti jak tvořit město. Z Dolního náměstí přes nemocnici do parku a zpět. 

Sraz: neděle 5. 10., 13:30, kašna na Dolním náměstí

2
3

Duchcov - minulý a budoucí obraz města

Identita města je hodnota, o kterou je potřeba dlouhodobě pečovat. Pověst od počátku zabarvuje vnímání míst a aktivit, které v nich probíhají. Procházku městem Giacoma Casanovy, zakončenou futuristickou oslavou otevření prvního klidomořského přístavu v Česku, pořádá architektonická huť ARCHWERK a občanské sdružení Moře Klidu.

Sraz: ne 5. 10., 14:00, Náměstí Republiky před duchcovským zámkem

JUMP ff mini

Duchcovská marína - slavnostní otevření

Duchcovská marína je landartové dílo, vytvořené pro podkrušnohorskou krajinu a trvale v ní umístěné. Slavnostní otevření prvního českého přístavu na břehu budoucího moře – dnešní těžební jámy povrchového dolu - pořádá architektonická huť ARCHWERK a občanské sdružení Moře Klidu.

Sraz: ne 5. 10., 16:00, Liptická vyhlídka

MARINA 3XX
Paluba 17072013x

Havířov – Nádraží žije!

Zveme všechny ty, kteří se zajímají o všeobecný problém chátrání budov vlakových nádraží, jejich postupné vyprazdňování a nemocnost majitele s upadajícím stavem budov cokoliv dělat.

Během snídaně se nás můžete zeptat na věci, které vás zajímají.Poté si společně si prohlédneme nádražní budovu a město Havířov. Po obědě je veřejnosti otevřena mezinárodní konference, která    Vás vtáhne do podobných problémů s nádražími jiných občanských iniciativ a ukáže řešení, na které již přišli.  A k večeru se přijďte zeptat v panelové diskuzi odborníků na vše co Vás kolem vlakového nádraží zajímá. Na závěr dne je připraven koncert na nádraží.

Účast na akci již přislíbila generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková, také přijedou hosté z Polska a ze Slovenska, občanská sdružení, která provozují kulturní centra na svých vlakových stanicích. Z Polska Michal Pamula, prezident asociace vytvářející projekt revitalizace vlakové Ruda Slaska Chebzi. ze Slovenska zástupci Stanica Žilina.

Sraz: pá 3. 10., 16:00, vlakové nádraží 

Program:

7:00 - 9:00 společná snídaně na vlakovém nádraží
      při dobrém jídle Vám zodpovíme otázky ohledně nádraží v Havířově, které vás zajímají.

9:00 - 10:00 komentovaná prohlídka vlakového nádraží
      prohlédněte si nádraží i v místech, která jste dlouhou dobu nenavštívili, architekti Vám představí budovu a její architekturu bruselského stylu

10:00 - 12:00 komentovaná prohlídka města Havířova
      společně s architekty se vydejte na procházku Havířovem a dozvíte se něco o historii a výstavbě nejmladšího města v ČR

13:00 - 16:00 mezinárodní konference na téma „Kam s ním?“
      uvítáme zahraniční hosty ze Slovenska a Polska z občanských iniciativ, které využívají nádražní budovy k různým kulturním účelům a ukáží nám jak se to dělá.

16:00 -  18:00 panelová diskuze s veřejností na téma nádraží v Havířově
      konečně téma samotného havířovského nádraží. Nevíte, jak je to nyní s nádraží a zajímá vás to? Přijďte se zeptat odborníků a účastníků v celé kauze, co si o tom myslí.

Kompletní informace o akci najdete na našich webových stránkách nadrazizije

Důl architektury, z. s.

Nadrazi zije

Havířov – Stopy funkcionalismu v Havířově

Putování po stopách funkcionalismu v městské části Šumbark s architekty Lucii Chytilovou a Adamem Guzdkem s možným překvapením.

Sraz: so 4. 10., 16:00, vlakové nádraží 

Důl architektury, z. s.

Sumbark

Hlučín – Hlučínem nejen po stopách moderní architektury II

Nejzajímavější stavby a místa Hlučína procházkou s architektem Pavlem Nasadilem. Náměstí, radnice, rodinné domy, vily a nerealizované projekty.

Sraz: so 4. 10., 08:30, Náměstí Míru

Hradec Králové – Kotěra v Hradci

Architekt Jan Kotěra zanechal v Hradci Králové celkem pět stavebních realizací, kromě toho mu náleží jeden nerealizovaný projekt a ztracený urbanistický plán města. Jedná se o známé i méně známé stavby: Okresní dům, budovu muzea, Palmovou zahradu, Pražský most a Obecní měšťanské domy. Tyto slavné stavby představí prohlídka s historikem umění Ladislavem Zikmundem-Lenderem.

Maximální počet účastníků je 30. Rezervace provádějte emailem na ladislav.zikmundlender@gmail.com, uveďte jméno a počet osob. Rezervace vzniká až jejím potvrzením.

Sraz: so 4. 10., 14:30, před fontánou budovy muzea, Eliščino nábř. 465

Událost na facebooku

Kotera

Hradec Králové – Židovské památky města

Historik umění Ladislav Zikmund-Lender a historik Lukáš Nozar představí stavby, které jsou spojeny s emancipací židovského obyvatelstva a královéhradeckou Židovskou obcí. Navštívíme místa, kde se Židé scházeli v 70. a 80. letech před vystavěním vlastní modlitebny na Velkém náměstí, dále synagogu od architekta Václava Weinzettla, a židovský hřbitov na Pouchově. Ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů.

Sraz: ne 5. 10., 14:30, před vstupem do chrámu sv. Ducha, nám. Jana Pavla II.

Událost na facebooku

DSC 3158.JPG

Jablonec nad Nisou – Tištěná architektura

20. díl přednáškového cyklu, který je věnován knihám a textům architektů o architektech a o architektuře. Hosty večera budou architekti Žofie Raimanová a Marek Kundrata z Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a tématem bude Manuál tvorby veřejných prostranství.

Sraz: pá 3. 10., 18:30, Vladimírovo knihkupectví Serius, Mírové náměstí 11

Plac

Jablonec nad Nisou – Vnitřní rezervy města

Otevření venkovní výstavy a představení první části analýzy vnitřních rezerv města, kterou s podporou nadace VIA zpracovalo sdružení PLAC. Projekt nabízí možnost přehodnotit nevýhodné rozšiřování města do okolní krajiny a předkládá metodiku i první část mapování nevyužitých ploch uvnitř města.

Sraz: so 4. 10., 15:00, nárožní proluka Mírové náměstí–Smetanova

Plac

Jablonec nad Nisou – Výtvarné umění ve veřejném prostoru Jablonce

Komentovaná cykloprojížďka se členy sdružení PLAC po výtvarném umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru města. Ochutnávka z připravovaného knižního průvodce upozorňujícího na hodnotu jednotlivých děl s diskusí o stavu jejich prostředí.

Sraz: ne 5. 10., 15:00, Horní náměstí

Plac

DA Jablonec-nn 01
DA Jablonec-nn 02

Jaroměř – Industriální Jaroměř

V době realizace Wenkeova domu od Josefa Gočára bylo toto malebné město bohatým a průmyslovým centrem východočeského kraje. Tyto industriální „pomníky“ své doby jsou dodnes opomíjeny a ničeny. Návštěvou souboru téměř zapomenutých jaroměřských průmyslových hal z 30. let minulého století se společně s architektem Lukášem Hudákem pokusíme znovu připomenout jejich význam a krásu.

Sraz: ne 5. 10., 14:00, Wenkeův obchodní dům

Jeseník – stroje i lázně

Jesenická industriální architektura očima studenta architektury Matyáše Švejdíka za doprovodu jesenického patriota Jaromíra Švejdíka. Procházka po nedoceněných památkách průmyslového dědictví a nejen po nich.

Sraz: so 5. 10., 13:00, Caffé Ennea (nám. Svobody 832/25)

Jeseník – Slavné lázně Moravy a Slezska – Gräfenberk v běhu staletí

Komentovaná prohlídka výstavy nejvýznamnějších staveb lázeňské architektury Moravy a Slezska s historikem Pavlem Zatloukalem.

Sraz: so 4. 10., 19:30, Priessnitzovy léčebné lázně, Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz

Rok lázeňské architektury

Jihlava – Prior vs. City Park

Představení dvou kontroverzních staveb v centru Jihlavy s architekty z jihlavského ateliéru UNArchitekti. Prohlídka veřejně nepřístupných prostor Prioru a o dvacet pět let mladšího City Parku, dvou staveb, které spojuje ve své době kontroverzní přijetí odbornou i laickou veřejností.

Sraz: so 4. 10., 9:00, u horní kašny (Neptunovy)

City park Jihlava - cb 600x300
Prior Jihlava - cb 600x300

KOKOŘÍNSKO: Mšeno – Lobeč – Dubá

Celodenní cyklovýlet po architektonických a technických památkách a zajímavostech Kokořínska doplněný návštěvou běžně nepřístupných staveb a odborným výkladem (pivovar v Lobči, Autokemp Nedamov v Dubé, náměstí Míru ve Mšeně aj.)

Sraz: so 4. 10., 10:00, u kašny na náměstí Míru ve Mšeně

Akce a aktuální informace na facebooku

Pivovar Lobeč, Město Mšeno, Město Dubá

01-Lobec-pohled-20.leta
02-Duba

Kolín – hrana periferie a města a krajiny

Platforma architektů ko!arch představí město na jeho hraně. Na hraně, kde se ještě nachází město a kde už je krajina; kde je město a kde už periferie. Pokusíme se najít současný obraz města, jeho současnou vedutu. Představíme panoramata, která jsou pro Kolín příznačná, a bylo by škoda o ně přijít.

Sraz: so 4. 10., 13:00, Podskalské nábřeží

Ko!Arch

DA-KOLIN - 001
DA-KOLIN - 002

Kolín – projekce filmu Lidský rozměr

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Co se ale stane, když do centra našich výpočtů umístíme člověka a jeho potřeby?

Sraz: so 4. 10., 18:00, Kino 99
Promítání zdarma. 

Ko!Arch

DA-KOLIN - 003

Kroměříž – Kroměřížské zahrady

Procházka s architekty Petrem Valentou a Antonínem Novákem, spoluautory rekonstrukce Květné a Podzámecké zahrady, a se specialistou na zahradní architekturu, historikem umění Ondřejem Zatloukalem.

Sraz: ne 5. 10., 13:00 před Květnou zahradou v Kroměříži (odjezd vlaku z hl. nádraží v Olomouci v 11:55)

Krásná Olomouc

Kyjov kulturně nekulturní!

Kyjov je rodným městem významných funkcionalistických architektů J. Poláška, L. Hilgerta a B. Turečka. Díky nim vznikla unikátní vilová čtvrť, bytové domy, banky, škola, modlitebny, poliklinika… Pojďte se projít městem a nasát atmosféru kulturního maloměsta 30. let s architektem Vladislavem Králíčkem.

Sraz: ne 5. 10, 14:00, před radnicí

Liberec - Ruprechtice

Procházka městskou částí Liberec-Ruprechtice organizovaná architektonickou platformou Liberec:Reichenberg začne na náměstí před Reprezentativním domem. Odtud budeme pokračovat ke kostelu Sv. Antonína Paduánského a kapli Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů „U Obrázku“, působivým svatostánkům v podhůří Jizerských hor.

Sraz: so 4. 10., 14:30, v Ruprechticích na náměstí.

Liberec : Reichenberg

Kostel Sv. Antonina Paduanskeho
Reprezentativni dum

Liberec – Po schodech Vlasty Buriana

Při historicky prvním oficiálním běhu čtvrtí kolem „Papíráku“ a Na Ladech zažijete vzestupy i klesání, stejně jako to zažívá i celá tato čtvrť. Po oficiálním běhu po 466 schodech se budete moci seznámit také s historií, současností a budoucností této lokality či o ní podiskutovat. Závodění profesionální i sváteční, živá kapela, občerstvení, výhry, medaile, odpolední grilování a klábosení.

Sraz: ne 5. 10., 13:00, Lucemburská ulice

Program:
Od 13:00 příprava, registrace, vyzvednutí startovních čísel za symbolický poplatek
Od 14:00 běh pro rodiny, děti, amatéry a kavárenské povaleče
Od 16:00 sprint a běh 5 km

Zbytek

DA Liberec 2014 Po schodech VB 1
DA Liberec 2014 Po schodech VB 7

Litoměřice – Proměna Jiráskových sadů

Jaká je nová tvář dnes největšího litoměřického parku? Komentovaná procházka Jiráskových sadů s architektem Z. Sendlerem. Výstava návrhů informačních prvků pro park vytvořených studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Sraz: so 4. 10., 14:00, Park Cafe, Žižkova 2249

Nadace proměny

Jiraskovy sady 1.JPG
Jiraskovy sady 2.JPG

Lomnice nad Popelkou - architektonické zajímavosti 20. století

Procházka spojená s prohlídkou objektů, při které s Jiřím Křížkem navštívíme Masarykovu základní školu, jednu z nejmonumentálnějších školních budov v severovýchodních Čechách. A také Bártovu a Křížovu vila - příklady luxusní architektonické a bytové kultury jedné průmyslnické rodiny z doby před 1. světovou válkou v rámci jediné průmyslnické rodiny.

Sraz: ne 5. 10., 10.00 a 14:00, před hlavním vchodem do Masarykovy základní školy (Školní náměstí čp. 1000)

 DSC8639
 DSC8646

Lomnice nad Popelkou, Hurá dovnitř! Bývalá továrna Mastných – Brána otevřená!

První mechanická tkalcovna v Čechách a nejstarší průmyslový objekt z roku 1855 v Lomnici poprvé otevírá své brány veřejnosti. Občanské sdružení Pro záchranu továrny Mastných ukáže proměny za první rok existence. Komentované prohlídky s Pavlem Doležalem, architektkou Lenkou Vačkářovou, krajinářskou architektkou Jitkou Trevisan a architektem Tomášem Šenbergerem. Expozice starých továrních strojů a historických motocyklů Raleigh. Výstava prací studentů architektury a umění. Přehlídka krátkých hraných a animovaných studentských filmů a filmových dokumentů o továrně v Lomnici. Koncerty živé hudby a občerstvení.

Sraz: od 4. 10. 10:00 do 5. 10. 18:00 (trvá dva dny),  Antala Staška 212, Lomnice nad Popelkou

Více informací o programu na www.5datelier.cz

Mariánské Lázně – Po nejstarších stopách Mariánských Lázní

Promenáda po tom nejcennějším, z čeho Mariánské Lázně čerpají dodnes, s ředitelem městského muzea Jaromírem Bartošem. Léčivé prameny, parky, kolonády a pavilony kolem historického jádra města s prohlídkou veřejnosti nepřístupných interiérů.

Sraz: so, 4. 10., 10:00, schody pavilonu Křížového pramene

Švihák

01 kolonada

Mariánské lázně – Lázeňská architektura Čech, Moravy a Slezska

Komentovaná prohlídka výstavy nejvýznamnějších staveb lázeňské architektury v Mariánských Lázních s památkářem Lubomírem Zemanem. Výstava přibližuje dokonalé přeměny tohoto města a jeho parkové úpravy zahradním architektem Václavem Skalníkem, novobarokní stavbu Lázeňské kolonády z architektonické dílny vídeňských architektů Miksche a Nie­dzielskeho a zvláštnost Mariánských Lázní: Zpívající fontánu. Vstup volný.

Sraz: pá 3. 10., 17:00, Městské muzeum v Mariánských Lázních

Rok lázeňské architektury

Mariánské Lázně – Zlatá léta – budovy architekt Josef Schaffer

Procházka s architektem Bořkem Peškou po budovách a jejich interiérech z doby největšího rozkvětu Mariánských Lázní z přelomu 19. a 20. století. Mezi nimi vynikají neorenesanční stavby od místního rodáka Josefa Schaffera, který skloubil cit ke zdejšímu prostředí se špičkovým vzděláním na Vídeňské akademii.

Sraz: so 4. 10., 14:00, před gymnáziem

Švihák

02 Palladio

Mariánské Lázně - Soudobá a nedávna architektura

Projdeme se od Butterflye, přes Cristal a Falkenstainer, kolem CupVitalu Lázeňským koridorem až ke Sněžce. Nahlídneme do veřejnosti nepřístupných interiérů a podebatujeme nad kvalitou současné a nedávné architektury v Mariánských Lázních.

Sraz: ne 5. 10., 10:00, před hotelem Butterfly

Švihák

03 soucasna

Mnichovo Hradiště – Vzestup a pád průmyslové architektury

Objevování průmyslové architektury, která má ve městě silnou tradici a neopakovatelně se vtiskla do jeho tváře, s architektem Milanem Macounem. Pěšky od nádraží směrem do historické části města. Příklady citlivých rekonstrukcí i smutných ukázek chátrajících staveb.

Sraz: so 4. 10., 10:00, před budovou nádraží

DSC 0810 kopie
DSC 0816 kopie

Nevřeň - nové centrum

Unikátní hlubinný důl zde vznikl v 19. století. Dnes tvoří bývalý kaolinový důl, borový les nad vesnicí a domy v obci jedinečné místo jménem Nevřeň. V malé vesničce na Plzeňsku vyhořela hospoda, ale místní lidé tuto tragédii proměnili ve výzvu. Na spáleništi uprostřed obce vzniklo nové Centrum Caolinum Nevřeň - vzpomínka na hlubinnou těžbu kaolinu a zároveň nové místo setkávání. Součástí je rovněž nová hasičská zbrojnice. Na to jak poslední dva roky Nevřeň vře se můžete zeptat architekta Jakuba Chvojky, občerstvit se dobrým pitím nebo jen tak pobejt.

Sraz: ne 5.10, 15:00, Centrum Caolinum Nevřeň

Centrum Caolinum Nevřeň

IMG 0997.JPG

Nymburk a Labe

U hydroelektrárny o regulaci Labe a vzniku přístavu a parku u Starého Labe. Kolem bývalé farské zahrady a mlýna, silničního mostu a lávky pro pěší, bývalé plovárny a železničního mostu. S výhledem na pivovar a sladovnu k novým čtvrtím z 90. let. Procházka s architektem Janem Ritterem ml. a historikem umění Janem Červinkou.

Sraz: so 4. 10., 13:00, u hydroelektrárny, Na Přístavě 1508/6 (50.186110, 15.049053)

Nymburk lavka pro pesi II
Nymburk pristav

Olomouc - Olomoucké mosty

Procházka podél řeky Moravy s diagnostikem stavu olomouckých mostů, specialistou na konstrukce a dopravní stavby Petrem Fryčákem a urbanistou Vilémem Švecem.

Sraz: so 4. 10., 14:00, u posledního mostu v Černovíru (ulice Heydukova)

Ostrava - 33 staveb během 1 hodiny!

Interaktivní průvodce za asistence architekta Tomáše Čecha Vás provede celou Ostravou během 1 hodiny. Zváni jsou všichni příznivci architektury a Ostravy.

Sraz: pá 3. 10., 9:00, Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, Čs. Exilu 669

03
02

Ostrava – Od Karoliny (zpátky) do města

S architekty Vendulou Šafářovou a Radimem Václavíkem za současnou ostravskou architekturou v centru, problematickými místy i zbytky poezie.

Sraz: so 4. 10., 13:00, u hlavního vstupu do obchodního centra Karolina

Infantka, Atos6

252705861545405 1946150593 n
252705761545415 1223826736 n

Ostrava-Vítkovice – Industriální architektura v Dolních Vítkovicích

Dolní Vítkovice tvoří bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy i celého Moravskoslezského kraje. Prohlídka jedinečného areálu probíhat s odborným architektonickým výkladem mimo klasické prohlídkové trasy. Rezervace na stránkách Dolních Vítkovic (odkaz níže)

Sraz: ne 5. 10., 13:00, recepce Multifunkční auly Gong, Dolní Vítkovice

Vstup do rezervačního systému

Dolní Vítkovice

Chill
Kulata

Pardubice – pardubické realizace architekta Ladislava Machoně

Ladislav Machoň byl pro Pardubice jedním z nejpodstatnějších meziválečných architektů. Kromě známé městské pasáže vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis také do celkové koncepce Smetanova náměstí. O jeho domech a urbanismu pohovoří historik umění Pavel Panoch a stavební historik František R. Václavík.

Sraz: so 4. 10., 16:00, pasáž na třídě Míru 

Offcity

Pardubice - machonova-pasaz-2 (2)
Pardubice - machonova-pasaz-2 (3)

Planá – Nová tvář Plané

Planá, malé západočeské město, dramaticky utvářené po odsunu sudetských. Noví obyvatelé, nový směr vývoje, nově utvářený vztah mezi obyvateli a místem – prohlubování nové identity města. Napříč Planou za doprovodu architektů Báry Mikitové a Pavla Buryšky. O měnícím se obrazu veřejných prostranství města (sídliště Fučíkova, centrální park, náměstí Svobody a další).

Sraz: ne 5. 10., 14:00, Centrální park, parkoviště u smuteční síně.

Plana 150dpi

Plzeň, hurá dovnitř! MY A DOMY: současná plzeňská architektura očima tvůrců i uživatelů

Prohlídky nejzajímavějších současných domů ve městě a běžně nepřístupných interiérů s autory návrhů a uživateli staveb.

Začátky půlhodinových prohlídek NE 5.10., 14.00, 15.00 a 16.00.

Mapka s objekty

Nutná rezervace na Plzeň 2015

Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje
AVE architekt (Radek Dragoun, Václav Ulč)
U Hasičů 1, Plzeň 1

FN Plzeň – Onkologické centrum
K4 (Jan Lacina, Zdena Němcová)
alej Svobody 80, Plzeň 1

Rodinný dům Bručná
RAP architekti
Do Zámostí mezi 50a a 50c, Plzeň 2

Rekonstrukce bytu
Zábran Nová architekti
Chválenická 26, Plzeň 2

Radnice Slovany
AVE architekt (Václav Šmolík, Václav Ulč)
Koterovská 83, Plzeň 2

Vila Na Skalce
FACT (Libor Monhart)
Na Skalce 5, Plzeň 2

Rekonstrukce náměstí Republiky a fontány na náměstí
Atelier Soukup (Jan Soukup, Jiří Opl) a Hnilička Císler architekti (Ondřej Císler)
náměstí Republiky, Plzeň 3

Plzeňský Prazdroj
DaM (Petr Burian, Petr Uttendorfský)
U Prazdroje 7, Plzeň 3

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Jan Štípek st.
Univerzitní 28, Plzeň 3

Atletický stadion města Plzně
AS Projekt (Daniel Němeček)
Vejprnická 36, Plzeň 3

Řadové domy Plzeň-Zruč
Zábran Nová architekti
Plzeňská 79, Zruč-Senec

300 Atleticky stadion mesta Plzne300 Radove domy Plzen-Zruc300 Rekonstrukce bytu300 Rodinny dum Brucna

Plzeň – My a domy: otevřená diskuse o současné plzeňské architektuře

Jak se žije a pracuje v architektonicky kvalitních domech? Beseda s architekty i uživateli staveb o tom, jak může vypadat moderní byt nebo administrativní budova i proč usilovat o dobrou architekturu.

Sraz: ne 5. 10., 17:30, kavárna Domu hudby, Husova 30

Praha – Laurent Stalder + Adam Caruso, Klam modernismu/Fallacy of Modernism

Přednáška o současné architektuře
Festival zahájí 2. října přednáška předního londýnského architekta a pedagoga významné školy v Curychu Adama Carusa a historika a teoretika architektury Laurenta Staldera pořádaná v rámci cyklu přednášek „Švýcarsko-česká inspirace“.

Sraz: čt 2. 10., 19:00, kino Světozor, Vodičkova 791/41


Přednáška zdarma. Z angličtiny bude tlumočeno do češtiny

Kruh

Praha – projekce filmu Urbanized

Urbanized, poslední z dílů trilogie dokumentů Garyho Hustwita o designu (po filmech Helvetica a Objectified), představuje řadu nejvýznamnějších světových architektů, územních plánovačů, autorů strategií a myslitelů, včetně jmen jako Sir Norman Foster, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas, Jan Gehl, Amanda Burden, Enrique Penalosa, Alejandro Aravena a dalších. Opomenuti nejsou ani obdivuhodní obyvatelé, kteří se zasloužili o změny ve svém městě.

Sraz: pá 3. 10., 18.30, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha – projekce filmu Plán

Veřejný prostor, nebo zlatý důl? Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupujete? Dokument režiséra Benjamina Tučka sleduje změny, kterými prošel původní Bémův koncept pražského územního plánu, jeho následné zrušení po volbách na podzim 2010 a také vznik nového, tzv. Metropolitního územního plánu. Slovo Plán se ve filmu stává metaforou vývoje společnosti a jejího směřování ve 21. století. Film odkrývá motivace občanských aktivit, mechanismy komunální politiky a vliv kapitálu na rozhodování o věcech veřejných. Film Plán přes skepsi panující ve společnosti pátrá po upřímnosti idejí, víře v demokracii a po existenci vize, na níž by se dalo stavět. Ve filmu vystupují: Pavel Bém, Adam Gebrian, Karel Randák, Tomáš Hudeček, Radim Passer, Jan Kasl, Krištof Kintera, Ondřej Kobza, Martin Kontra, Luděk Sekyra, Bohuslav Svoboda, Petr Kužvart, Roman Koucký, Vít Máslo, Richard Biegl a další.

Sraz: pá 3. 10., 20.45, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha ornitologická

Architektonicko-ornitologická vycházka Stromovkou, největším parkem v Praze, který vznikl postupnou přeměnou lužních lesů, s historikem umění Richardem Biegelem a s ornitology Tomášem Telenským a Alenou Rulfovou. Od Stromovky přes nádraží Bubny ke staré holešovické zástavbě, jejíž avifauna je na městské poměry překvapivě bohatá. Kromě urbanismu a architektury budeme pozorovat ptáky, naslouchat jejich hlasům a povíme si něco o jejich ochraně. Dalekohled, svačinu a určovací příručku s sebou!

Sraz: so 4. 10., 9:00, před hlavním vstupem do areálu výstaviště

Letna sobě!

Letna sobe 01
Letna sobe 02

Praha – Nevěstince a nevěstky staré Prahy

Staré Město pražské bývalo na přelomu 19. a 20. století zaplněno legálními i nelegálními nevěstinci, nočními bary, hodinovými hotely a dalšími podniky, kde se provozovala prostituce. V asanaci některá z těchto míst zanikla, řada domů a zákoutí však zůstala zachována dodnes. Jsou s nimi spojené příběhy zachycené ve vzpomínkách pamětníků i v textech literátů. Po vybraných lokalitách provázejí autoři publikace Nevěstince a nevěstky Radim Kopáč a Josef Schwarz.

Sraz: so. 4. 10., 11:30, Haštalské nám.

 web01
 web02

Praha! Praha - Holport, so 4.10.

11:00 - 15:00 volný vstup

12:00 komentovaná prohlídka s autorem Jaroslavem Zimou

Povodně roku 2002 vypudily Konsepti do holešovického objektu Holport. Přitažlivá továrna pana Karla Jeřábka z r. 1911 se stala ideálním místem rozvíjení teorie i praxe interiérového vybavování. Primární rekonstrukce a adaptace půdy (postupně Olgoj Chorchoj, D. THiel, D3A - S. Fiala, D. Polubědovová, J. Zima) vyústily v r. 2009 v konečnou dostavbu 3NP a rozšíření celkové prezentační a prodejní plochy na bezmála 2.300m2. Nápadité přestavby přinesly i ocenění - mj. Best of reality. Studio Konsepti a objekt Holportu se staly klíčovým místem - v pravém smyslu "továrnou na design".

Komunardů 32, Praha 7

Holport-dvorek
Holport ulice

Praha! La Fabrika, so 4.10.

12:00-15:00 volný přístup do interiérů La Fabriky

13:00 komentovaná prohlídka se členy autorského kolektivu ateliéru KAVA Tomášem Zmekem a Lukášem Ježkem

La Fabrika vznikla v letech 2004-07 propojením továrních objektů z počátku 20.st. Jedná se o ojedinělé spojení staré průmyslové a současné architektury. Univerzální prostor vhodný pro divadelní, taneční, ale i koncertní vystoupení a výstavy se postupem času stal vyhledávaným nejen mezi hudebníky, ale především mezi divadelními umělci, kteří oceňují multifunkční využití prostoru a také vstřícnost vedení k novým a neotřelým formám divadla. V r. 2012 přibyl nový divadelní sál – Slévárna – vybavený nejmodernější technikou a světelným designem. Prostor je výjimečný také v tom, že může fungovat jako jeden velký sál nebo je možné z něj pohyblivými stěnami vytvořit dva menší. Projekt vypracoval ateliér KAVA. 

Komunardů 30, Praha 7


La fabrika ext
La fabrika int

Praha - Buďánka pro Prahu

Komentovaný průchod po starých cestách i schodech památkové zóny osada Buďánka, která se probouzí z dlouhého zlého spánku. Mnoho novinek, vyčištěná torza domků, první vlaštovky projektů k obnově. Výstava v bývalé mlékárně v ulici Nad Zámečnicí. Lennox architekti, Projektil architekti, A-69 architekti.

Sraz: so 4. 10., 13:00, v ulici Nad Zámečnicí

Zachraňme Buďánka!

Lennox architekti.JPG
Projektil architekti 2.JPG

Praha – Ořechovka buržoazní i zahrádkářská

Na Ořechovku za kořeny české identity s historičkou architektury Vendulou Hnídkovou. Na Ořechovce se kromě věhlasných architektů a jejich staveb můžeme přiblížit také k tomu, s čím se identifikujeme, co nás formuje anebo vůči čemu se negativně vymezujeme. Duch meziválečného Československa tady totiž rezonuje v blahobytu měšťanských domácností stejně jako v zahrádkářské kolonii.

Sraz: so 4. 10., 14:30, sraz před kinem Ořechovka

Orechovka (3).JPG
Orechovka (4).JPG

Praha – Malešice, Záběhlice, Strašnice - vsi městem sežrané

Cykloprojížďka po návsích vesnic Strašnice, Záběhlice a Hostivař. Město historické obce rozkousalo, pozřelo, mnohé jim vzalo, ale něco také dalo. Na trase je budova MUZO na Strašnické, nový park v ulici Chrpová, nový pivovar od ADR, kde projížďku zakončíme u piva Hostivar. Průvodci jsou architekt David Mateásko a novinářka Karolína Vránková.

Sraz: so 4. 10., 14:30, parčík u metra Strašnická (mezi ulicí V Olšinách a parkem Gutovka 50.071941, 14.490515)

41-pohlednice-pozdrav-z-malesic-u-prahy
Malesicke namesti

Praha! DOX, so 4.10.

15:00-16:00 autor architektonického projektu Centra současného umění DOX Ivan Kroupa vás provede po prostorách této jedinečné galerie

Budova Centra současného umění DOX je příkladem úspěšné konverze nevyužitých industriálních objektů. I z tohoto důvodu byla roku 2008 zařazena do publikace Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture mezi nejvýznamnější stavby světa a ve stejném roce byla nominována na prestižní architektonickou cenu Mies van der Rohe Award. Budovou vás provede její autor Ivan Kroupa.

16:00-17:00 komentovaná prohlídka výstavy MARTIN RAJNIŠ: Huť architektury.

Výstava představuje průřez tvorbou architekta Martina Rajniše a jeho ateliéru se zaměřením na posledních 12 let. Martin Rajniš se na mapu světové architektury zapsal významnými projekty, které spojuje myšlenka dlouhodobé udržitelnosti, ekologie a představa architektury jako nástroje pro rozvoj komunity-společnosti.

Panorama DOX
Verni 14

Praha – Prosek a Ďáblice

Může být sídliště krásné? A co z té původní krásy zůstalo? Procházka jedním z výjimečných pražských sídlišť s Michaelou Janečkovou zakončená na taktéž výjimečném ďáblickém hřbitově.

Sraz: so 4. 10., 16.00, před kulturním domem Ládví (ze strany východu od metra)

LadviKniha-9
LadviKniha-10

Praha – Řepy

Z dolní části Řep až na Bílou Horu o historii, současnosti i plánovaných záměrech s architekty Vítem Podráským a Michalem Volfem. Pokračování loňské procházky. Určeno místním i přespolním!

Sraz: so 4. 10., 16:00, na zástavce Slánská před poštou

Da repy 2014 obrazek 300 300

Praha – projekce filmu Architekt odpadu

Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Režisér Oliver Hodge celé tři roky zaznamenával práci Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky.

Sraz: so 4. 10., 18.30, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha – projekce filmu Lidský rozměr

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si "vzít zpátky veřejný prostor." Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. Lidský rozměr je dokumentární sci-fi z budoucnosti, která už nastala.

Sraz: so 4. 10., 20.45, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha! Praha - Classic 7, so 4.10.

12:00 – 14:00 – volný přístup do vstupních lobby zrekonstruovaných budov holešovického parního mlýna, konkrétně budovy „C“ a budovy „E“

Projekt, v němž se prolíná historie se současností. V jeho první etapě byly přestavěny původní budovy holešovického parního mlýna na kancelářské prostory. Oba památkově chráněné objekty byly zrekonstruovány a doplněny o moderní vestavbu, tzv. most, který je propojuje. Hlavní myšlenkou projektu je skloubit industriální architekturu z počátku 20. století s nejnovějšími technologiemi a vytvořit výjimečný, nadčasový prostor.

Za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů získal projekt Classic 7 titul Stavba roku 2009.

Autorem rekonstrukce je kancelář CMC architects, a.s.

Jankovcova, U Uranie, Holešovice, Praha

Classic 7 1
Classic 7 2

Praha – Suchardova vila aneb Jak se žilo v Bubenči před sto lety?

Vilová čtvrť v Bubenči skrývá kromě pozoruhodné historie také jedinečné objekty od předních architektů přelomu 19. a 20. století. Do jednoho z domů budeme na závěr procházky moci také zavítat – do vily sochaře Stanislava Suchardy od jeho přítele architekta Jana Kotěry.

Sraz: ne 5. 10., 09:00, na rohu ulic Pelléova a Slavíčkova

Muzeum Stanislava Suchardy

Adum1
Pokoj 002

Praha – Pankrác

Historička architektury Martina Flekačová přiblíží především vývoj sídlištní výstavby v Praze na příkladech sídlišť Zelená liška, Antala Staška a Pankrác. Věnovat se bude také zástavbě samotné Pankrácké pláně ve 20. století.

Sraz: ne 5. 10., 11:30, před vstupem do DBK (Dům bytové kultury) u výstupu ze stanice metra Budějovická

Praha! Praha - ALFRED VE DVOŘE, ne 5.10.

12.00 - 15:00 volný přístup
13:00 komentovaná prohlídka s s prof. Ctiborem Turbou

Divadlo Alfred ve dvoře vybudoval v roce 1997 mim, choreograf, režisér a pedagog prof. Ctibor Turba. V roce 2001 pronajal prostor o.s. Motus. Autory budovy jsou akad. arch. Jindřich Smetana a ing. arch. Tomáš Kulík. Alfred ve dvoře je jedním z mála zcela nových divadel, která ve 20. století v Praze vznikla tzv. na zelené louce. Budova má charakter zahradního divadelního pavilonu, díky svému vzezření bývá označována také jako „železný fotoaparát“.

Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7

Alfred ext
Alfred int

Praha – Zmizelá místa Vinohrad

Zbořené domy, zaniklé usedlosti, zrušená divadla. O tom, co už není vidět, ale dochovalo se v příbězích a vyprávění. Po Vinohradech jakožto divokém pražském předměstí s architekty Markétou Mráčkovou a Markem Šilarem.

Sraz: ne 5. 10., 13:00, Náměstí Jiřího z Poděbrad, před kostelem

Praha - Idea humanizace sídlišť a projevy postmoderny

sídliště Poděbradská / obytný soubor Černý Most II (IV. stavba)

Cílem vycházky se stanou dva obytné soubory – sídliště Poděbradská v Hloubětíně navržené architektem Ivanem Hnízdilem a obytný soubor IV. stavby Černého Mostu II od architektonického ateliéru Héta. Ačkoliv soubory vznikaly v odlišném časovém kontextu a společenské situaci, na obou návrzích se podepsala postmoderní tendence a idea humanizace sídlišť. Sídliště Poděbradská spadá ještě do pozdní fáze socialistické bytové výstavby v letech 1980 – 88. Postmoderní uvolnění se zde projevilo v experimentálním přístupu v mezích panelové technologie i jako aktuální reflexe názorů na urbanistickou kompozici. U obytného souboru na Černém Mostě navrženém těsně po revoluci v průběhu 90. let se postmoderní jazyk uplatnil již se zpožděním jako symptom porevoluční euforie a negace architektonických forem minulého režimu. Hlavní snahou výkladu bude nejen porovnat, do jaké míry se podařilo uskutečnit původní urbanistické vize, ale také reflektovat proměnu použití postmoderního jazyka a to na pozadí
transformačního zlomu. Procházku povede Jana Pavlová za účasti architekta Ivana Hnízdila (sídliště Poděbradská) a architekta Vladimíra Štulce (obytný soubor Černý Most II – IV. stavba).

Sraz: ne 5. 10., 14:00, metro Hloubětín, náměstí (před DM drogerií)

Cerny most
Podebradska

Praha – Cykloprojížďka nad Blankou

S dopravním urbanistou Tomášem Cachem na kole nad Blankou a jejím okolím. Dozvíte se, co se po letech snah o kultivaci záměru povedlo a co ne. Jak velké dopravní stavby formují prostor. Zažijete, jak vypadá výsledek současného způsobu tvorby města a dopravy. (Ne)pochopíte.

Sraz: ne 5. 10., 14.00, metro Hradčanská

PHA Cach cyklo MO-Blanka 1
PHA Cach cyklo MO-Blanka 3

Praha! Tančící dům, ne 5.10.

14:00 - 16.00 zpřístupněna bude terasa s kavárnou, případně kancelář a tři výstavní prostory mladé galerie Art Salon S, která nyní sídlí v Tančícím domě. Vstup do galerie, která si klade za cíl objevovat a podporovat mladé talentované umělce z ČR i ze zahraničí, bude v rámci festivalu Den  architektury zdarma.

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred podle slavného tanečního páru, byl dokončen v roce 1996. Vznikl na desetiletí prázdné parcele po americkém bombardování v roce 1945. Autorem diskutovaného návrhu nárožního domu zasazeného do historické zástavby je Vlado Milunič, a investorem přizvaný ke spolupráci slavný kalifornský architekt Frank O. Gehry. Interiéry kanceláří investora byly z části svěřeny architektce Evě Jiřičné. 

Jiráskovo náměstí 6, Praha 2


Tancici dum detail
Tancici dum terasa

Praha! Národní galerie, Veletržní palác, ne 5.10.

14.45 prohlídka architektonického objektu Zdeňka Fránka v Malé dvoraně Veletržního paláce s autorem objektu a s kurátorem Jakubem Potůčkem

16.00 prohlídka obvykle nepřístupných částí Veletržního paláce s kurátorkou Radomírou Sedlákovou

Pol 3
VP vchod1

Praha – Co nového na Hanspaulce?

Zuřivý stavební i společenský vývoj během jednoho století na pražské Hanspaulce. Zhmotnění společenského postavení a jeho podoby s architektkou Martinou Károvou a ekonomem Matějem Turkem.

Sraz: ne 5. 10., 15:00, u Alberta na Hanspaulce, Matějská 2352/76

Praha – Břevnov

Tentokrát od dolního konce Bělohorské přes historickou Tejnku až do zástavby moderních vil východního cípu Ladronky s Danielem Čapkem a Michalem Volfem. Pokračování loňské procházky o historii i současném rozvoji.

Sraz: ne 5. 10., 16:00, u hotelu Pyramida

Da brevnov 2014 obrazek 300 300

Workshopy o současné architektuře pro děti a jejich rodiče

1. Otisk do prostoru
Architektura pro všechny. Otevřený workshop pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost k objektu Zdeňka Fránka.


Sraz: ne 5. 10., 14.00-16.30, Veletržní palác, Malá dvorana


2. Rozsvítit tmavý prázdný flek, architektura pro všechny.
Otevřený workshop o budově Národní technické knihovny přímo v prostoru objektu pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost.


Sraz: so 4. 10., NTK, 13:00 – 15:00, před učebnou, třetí patro


3. Stavba jako živočich
Huť architektury Martina Rajniše (H.A.M.R.) postavila na sochařské terase centra DOX Sloní záda. Pojďte si zkusit pod vedením jednoho ze stavitelů postavit svůj vlastní klackoid z větví stromů. Přírodní a dnes již netradiční stavební materiál opět ožije pod vašima rukama za odborné podpory architekta Tomáše Kosnára.


Sraz: so 4. 10., 14:00 - 17:00, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1

Přerov – přehlížené domy, prostory, město

Pojďme jednou domy zhlížet a nikoli přehlížet! Výstavní domy první republiky, jako třeba dům Karla Zejdy, zbořeniště socialismu a zmizelé či přehlížené vily přerovských továrníků, stopy nedokončených zásahů při budování „nového centra“ či záchvěvy postmoderny 90. let. Dneškem a možná i budoucností některých domů a míst vás provede architekt Jan Horký.

Sraz: ne 5. 10., 14:30, u sochy zubra na Tyršově mostě

Tyrsuv most
Tyrsuv most 1940

Řevnice – zadní fasády

Možná denně bez povšimnutí míjíme krásné věci, kterými bychom se mohli potěšit: citát z italské renesance, trafostanici ve zlatém řezu, ducha románu, věž knih či architektonický poklad za plotem. Hledejme a nalezneme. Tlučme na dveře a snad nám otevřou… Na kole s architektkami Šárkou Sodomkovou a Dariou Balejovou po zastrčených, avšak pozoruhodných stavbách v Řevnicích.

Sraz: so, 4. 10., 14:00, Palacké náměstí

DA REVNICE-2
DA REVNICE-3

Roudnice nad Labem – Vize pro město

Studenti liberecké školy architektury z ateliéru urbanismu Jiřího Klokočky a Petra Janoše představí svou svěží vizi budoucího rozvoje města. Komplexní vize staví na nevyužitém potenciálu města a přináší nový, tvůrčí pohled. Je dovedena ke konkrétní podobě v jednotlivých návrzích, které ilustrují kvalitativní posun prostředí města. Po skončení prezentací následuje prohlídka vybraných míst.

Sraz: ne 5. 10., 14:00, Galerie moderního umění

Roztoky u Prahy – příměstské bydlení

Cykloprojížďka po Roztokách u Prahy věnovaná rodinnému bydlení představí extrémní póly současné architektury – podnikatelské baroko a minimalismus, ale nevyhne se ani šedému průměru katalogových domů. S architektkou Evou Bortelovou o vizuální podobě objektů a rozboru jejich architektonických detailů.

Sraz: ne 5. 10., 11:00, Tyršovo náměstí u fontány

Roztoky 1 (1)
Roztoky 1 (3)

Rychnov nad Kněžnou – reflexe městského plánování

Co scházelo Rychnovu, aby se stal Litomyšlí? Bedřich Smetana? O nenaplněných snech některých architektů s architektem Petrem Horákem. Procházka městem zaměřená na jeho porevoluční plánování a rozvoj. Reflexe novodobých městských zásahů a koncepce městského plánovaní.

Sraz: ne 5. 10., 14:00, u kašny na Starém náměstí

Semily – křížem krážem

Architekt Martin Hilpert vás zavede k dosud nenavštíveným domům a místům ve městě, zejména v jeho staré části. Procházka povede k muzeu a dále Petřinovou ulicí na Komenského náměstí, nakonec si s různými odbočkami projdeme Koštofrank a okolí sokolovny, ulici Na obci, Tyršovu a okolí náměstí se zaměřením na budovy konce 19. a první poloviny 20. století. Dvouhodinová procházka bude zakončena opět na Riegrově náměstí u Jitřenky.

Sraz: so 4. 10., 9:30, před novou budovou městského úřadu na Riegrově náměstí

Photo-ref-235-800-
Semily - pohled na Podmoklice

Strakonice - "Strakonické Benátky"

Zapomenuté "strakonické Benátky", současnost a možné vize obytného městského prostředí o proměnách městské struktury se studenty architektury a regionálním historikem.

Sraz: 4. 10., 15:00, v Rennerových sadech u altánku

DA Strakonice01
DA Strakonice02

Strakonice – vize pro město

Prezentace architektů ze Strakonic a jejich vize pro měst doplněna srovnávacími fotografiemi z minulosti a současností.

Sraz: ne, 5. 10., 15:00, v hradní Jedovně.

 

DA Strakonice03

Teplice – Zmizelé Trnovany a jejich tvůrci

Kdo vlastně byli tvůrci secesních Trnovan? Jak souviseli draci a germánská božstva na fasádách se světoznámou keramikou? Proč se místu říkalo „Malý Norimberk“? Existovaly i jiné návrhy než postavit sídliště? Přijďte a dozvíte se to! Hosty diskusního večera budou kunsthistorik Jan Mergl a architekti Jan Hanzlík a Petr Starčevič.

Sraz: so 4. 10., 17:00, klub Božák

Teplice - Teplitz.net

Teplice iilustrace

Ústí nad Labem průmyslové

Armaturka, Globus-Werke, továrny rodiny Wolfrumů, městské jatky. To a mnohem více při procházce s architekty a historiky z portálu Ústí///Aussig po stavbách průmyslového dědictví v ústeckých Předlicích. Jaká je historie, současnost a budoucnost průmyslových staveb a areálů v Ústí nad Labem?

Sraz: ne 5. 10., 15:00, zastávka MHD Sigma (před vstupem do areálu bývalé Armaturky, Jateční ulice)

Ústí - Aussig.net

Armaturka
Armaturka2

Valašské Meziříčí – Velká Lhota – od lidové roubenky k dřevěnce III. tisíciletí

Stavby ve Velké Lhotě. Od památek lidové architektury až po současnou architekturu s architektem Zdeňkem Trefilem. Kritický regionalismus na Valašsku a moderní architektura v chráněné krajinné oblasti.

Sraz: ne 5.10, 14:30, evangelický kostelík ve Velké Lhotě

Vodňany - Sportovní areál Blanice

Během prohlídky zrekonstruované multifunkční budovy se můžete se zvídavými dotazy obrátit na vítězný architektonický tým (edit!), městského architekta i úředníky Odboru investic a rozvoje.

Sraz: so 4. 10. 10:00 - 14:00, Sportovní areál Blanice

Blanice

Vodňany - lesopark v Zátiší

Vycházkové cesty, neobyčejné vyhlídky, posezení i pódia. Projekt Iniciace obnovy lesoparku v Zátiší získal Grand Prix Architektů 2013 v kategorii Architektonický design. Procházku zarostlým lesem i zkultivovanou mýtinou povedou městský architekt Vladimír Děrda a městský zahradní architekt Marek Pěchouček.

Sraz: so 4. 10., 13:30, Sportovní areál Blanice

Zatisi

Vodňany – po novém vodňanském mobiliáři

Mobiliář aneb nábytek společného prostoru. Ve Vodňanech nově najdete originální rodinu laviček - molovičku, stolovičku, židlovičku, sesličku, dvojlavičku, křeslovičku, Jejich spoluautor Jakub Chuchlík představí, jaká k jejich vzniku vedla cesta; jaká je nyní propojuje stezka.

Sraz: so 4. 10., 13:30, Sportovní areál Blanice

Mobiliar.JPG

Vodňany - Vernisáž výstavy architektonické soutěže na obnovu lesoparku v Zátiší

Vyhlášení výsledků dvoukolové architektonické soutěže, která se zabývala tím, jak ze zpustlého lesoparku nedaleko města udělat jeho živou součást, která se stane cílem procházek a zájmu nejen Vodňanských. Vernisáž uvedou členové soutěžní poroty a ředitelka Nadace Proměny.

Sraz: so 4. 10., 16:00, Vodňanské muzeum (výstava v bývalé synagóze potrvá až do 31. 10. 2014)

Vernisaz

Volyně – dvě školy

Základní škola ve Volyni byla dostavěna roku 1914, průmyslovka v létě 1933. Časový odstup je tedy nevelký, kulturní přerod, který obě budovy dokumentují, je však obrovský. Přísně symetrická, k východu otočená „Lhasa“ Viktora Šulce a do prostoru rozvolněný, puristický „Bauhaus“ Václava Kolátora. Srovnání dvou architektonických děl zvenku i zevnitř s architekty Veronikou Kovářovou a Lukášem Velíškem.

Sraz: ne 5. 10., 14:00, na Zvěřinci, u kynologického cvičiště

Volyně v dolyně

Volyne (1).JPG
Volyne (2)

VYSOKÉ MÝTO – SEMINÁŘ "JAK (A PROČ) UTVÁŘET MĚSTA?"

Seminář o smyslu a  možnostech koncepčního rozvoje města s architektem Michalem Leňo z IPR, progresivním městským architektem Janem Vaněčkem z Týnce nad Sázavou a architektkou Pavlou Pannovou z OHA Pardubice. Moderují architekti ze skupiny proMejto.

Sraz: pá 3.10., 17:00 seminář o teorii i praxi plánování měst, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

VYSOKÉ MÝTO – PROCHÁZKA MĚSTEM "OD GOTIKY PO SÍDLIŠTĚ A (CO) DÁL?"

Pěšky s architekty ze skupiny proMejto procházka historickými slupkami města od gotiky až po panelové sídliště a dál do polí. Jak vznikalo naše město a jak ho "číst"? 

Sraz: so 4.10., 13:00, procházka historií města, náměstí Přemysla Otakara II.


VYSOKÉ MÝTO – MALÁ CYKLOJÍZDA ÚZEMNÍM PLÁNEM

Na kole s architekty ze skupiny proMejto projedeme okrajové (rozvojové) části města a trasu budoucí R35 a průvodcem nám přitom bude územní plán města. Kde by měly stát nové domy, průmyslové zóny a kudy povede R35?

Sraz: ne 5.10., 13:00, cykloprojížďka územním plánem, náměstí Přemysla Otakara II.

Žatec – Konverze industriální chmelařské architektury v Žatci

Komentovaná prohlídka vybrané části Pražského předměstí s urbanistickým komplexem skladů, sušáren a balíren chmele s Petrem Bažantem a architektem Jiřím Vaníčkem. Návštěva několika zajímavých skladů. Prohlídka Chmelového majáku, dostavby vstupu Chmelařského muzea, návštěva mini pivovaru a restaurace U Orloje a povídání o všem, co souvisí s konverzí ohrožené industriální architektury chmelařských staveb v Žatci. A možná ještě něco navíc.

Sraz: so 4. 10., 14:00, informační centrum CHCHP, nám. Prokopa Velkého 1950 (pod Chmelovým majákem)

1 vez - Chmelovy majak
2 dostavba Chmelarskeho muzea

Znojmo – po Stopách historického Znojma

Po historické části města se znojemskými historiky Janem Kozdasem a Jiřím Kacetlem. Architektonický exkurs napříč historickými epochami – od středověkých základů až po historismy moderních dějin.

Sraz: so 4. 10., 10:00, u morového sloupu na náměstí T. G. M

Umění do Znojma

PLOVARNA.JPG

Znojmo – oKolo současného Znojma

Po Znojmě na kole s mladými architekty ze studia ORA. Cyklovyjížďka po zajímavých stavbách architektury 20. století zaměřená na současný urbanismus města.

Sraz: so 4. 10., 15:00, Horní náměstí

Umění do Znojma

Ojmo5.JPG
ZNOJMO2.JPG

Košice - Bratislava – Terasa – Moderné sídlisko pre nové Košice

Prvý (a asi jediný) sídliskový urbanizmus v Košiciach. Vzácna zhoda prírodných daností, systému Luníkov a umenia vo verejnom priestore neustále dopĺňané o nové prvky. Spolu s architektkami Marínou Kissovou a Viktóriou Mravčákovou znovuobjavíte miesta nové aj dávno neprístupné.

Sraz: so 4. 10., 16:00, kino Družba

Košice – Stará nemocnica – vývoj zdravotníckej architektúry v Košiciach

Areál starej nemocnice na Rastislavovej ulici je mestskou rezerváciou odzrkadľujúcou významné obdobia rozvoja mesta. Od jej založenia na prelome storočí v nej spolu nájdeme secesné, funkcionalistické aj socialistické prvky a prechádzku s architektkou Mirkou Mertovou zakončíme pri Vile Dr. Kňazovického.

Sraz: so 4. 10., 14:00, pred vstupom do areálu Nemocnice, Rastislavova 43

Piešťany – Architektonická cyklojízda

Cyklovýlet po architektonických zaujímavostiach mesta Piešťany v sprievode miestnych architektov venovaný miestam, ktoré sú pre nás samozrejmosťou a ich kvalita sa pre nás už stala dennou rutinou. Spolu sa pozrieme na zaujímavé budovy, ktoré stoja na okraji nášho vnímania okolia i napriek tomu, že sa nachádzajú v centre diania. Pri troche dobrej vôle snáď do niektorých nahliadneme.

Sraz: ne 5. 10., 15:00, pri soche barlolamača

Štrbské Pleso – Za kúpeľnou architektúrou do vysokých Tatier

Štrbské Pleso je jedinečným miestom, kde architektúra neskorej moderny zanechala významné monumenty, ktoré nemôžu chýbať na žiadnej pohľadnici z Vysokých Tatier. Hotel Panorama, skokanský mostík ale aj zaniknuté a nerealizované diela čakajú na účastníkov dňa architektury. Vo vysokých Tatrách budú sprevádzať architekti Peter Szalay a Martin Zaiček.

Sraz: so 4. 10., 13:00, hala električkovej stanice na Štrbskom Plese

opustena (re)kreácia

Hurá dovnitř!

Praha, Plzeň, Brno a Lomnice!

Vrhněte se do interiérů architektonicky významných budov, které se pro Vás otevřou na Den architektury. Některé z nich připraví doprovodný program či komentovanou prohlídku. Pro podrobnější informace a další přístupné objekty sledujte webové stránky festivalu s programem a mapkou (www.denarchitektury.cz). Zkoumejte a objevujte.

Praha! DOX, so 4.10.

15:00-16:00 autor architektonického projektu Centra současného umění DOX Ivan Kroupa vás provede po prostorách této jedinečné galerie

Budova Centra současného umění DOX je příkladem úspěšné konverze nevyužitých industriálních objektů. I z tohoto důvodu byla roku 2008 zařazena do publikace Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture mezi nejvýznamnější stavby světa a ve stejném roce byla nominována na prestižní architektonickou cenu Mies van der Rohe Award. Budovou vás provede její autor Ivan Kroupa.

16:00-17:00 komentovaná prohlídka výstavy MARTIN RAJNIŠ: Huť architektury.

Výstava představuje průřez tvorbou architekta Martina Rajniše a jeho ateliéru se zaměřením na posledních 12 let. Martin Rajniš se na mapu světové architektury zapsal významnými projekty, které spojuje myšlenka dlouhodobé udržitelnosti, ekologie a představa architektury jako nástroje pro rozvoj komunity-společnosti.

Panorama DOX
Verni 14

Praha! La Fabrika, so 4.10.

12:00-15:00 volný přístup do interiérů La Fabriky

13:00 komentovaná prohlídka se členy autorského kolektivu ateliéru KAVA Tomášem Zmekem a Lukášem Ježkem

La Fabrika vznikla v letech 2004-07 propojením továrních objektů z počátku 20.st. Jedná se o ojedinělé spojení staré průmyslové a současné architektury. Univerzální prostor vhodný pro divadelní, taneční, ale i koncertní vystoupení a výstavy se postupem času stal vyhledávaným nejen mezi hudebníky, ale především mezi divadelními umělci, kteří oceňují multifunkční využití prostoru a také vstřícnost vedení k novým a neotřelým formám divadla. V r. 2012 přibyl nový divadelní sál – Slévárna – vybavený nejmodernější technikou a světelným designem. Prostor je výjimečný také v tom, že může fungovat jako jeden velký sál nebo je možné z něj pohyblivými stěnami vytvořit dva menší. Projekt vypracoval ateliér KAVA. 

Komunardů 30, Praha 7

La fabrika ext
La fabrika int

Praha! Národní galerie, Veletržní palác, ne 5.10.

14.45 prohlídka architektonického objektu Zdeňka Fránka v Malé dvoraně Veletržního paláce s autorem objektu a s kurátorem Jakubem Potůčkem

16.00 prohlídka obvykle nepřístupných částí Veletržního paláce s kurátorkou Radomírou Sedlákovou

Pol 3
VP vchod1

Praha! Tančící dům, ne 5.10.

14:00 - 16.00 zpřístupněna bude terasa s kavárnou, případně kancelář a tři výstavní prostory mladé galerie Art Salon S, která nyní sídlí v Tančícím domě. Vstup do galerie, která si klade za cíl objevovat a podporovat mladé talentované umělce z ČR i ze zahraničí, bude v rámci festivalu Den  architektury zdarma.

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred podle slavného tanečního páru, byl dokončen v roce 1996. Vznikl na desetiletí prázdné parcele po americkém bombardování v roce 1945. Autorem diskutovaného návrhu nárožního domu zasazeného do historické zástavby je Vlado Milunič, a investorem přizvaný ke spolupráci slavný kalifornský architekt Frank O. Gehry. Interiéry kanceláří investora byly z části svěřeny architektce Evě Jiřičné. 

Jiráskovo náměstí 6, Praha 2

Tancici dum detail
Tancici dum terasa

Praha! Praha - Classic 7, so 4.10.

12:00 – 14:00 – volný přístup do vstupních lobby zrekonstruovaných budov holešovického parního mlýna, konkrétně budovy „C“ a budovy „E“

Projekt, v němž se prolíná historie se současností. V jeho první etapě byly přestavěny původní budovy holešovického parního mlýna na kancelářské prostory. Oba památkově chráněné objekty byly zrekonstruovány a doplněny o moderní vestavbu, tzv. most, který je propojuje. Hlavní myšlenkou projektu je skloubit industriální architekturu z počátku 20. století s nejnovějšími technologiemi a vytvořit výjimečný, nadčasový prostor.

Za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů získal projekt Classic 7 titul Stavba roku 2009.

Autorem rekonstrukce je kancelář CMC architects, a.s.

Jankovcova, U Uranie, Holešovice, Praha

Classic 7 1
Classic 7 2

Praha! Praha - Holport, so 4.10.

11:00 - 15:00 volný vstup

12:00 komentovaná prohlídka s autorem Jaroslavem Zimou

Povodně roku 2002 vypudily Konsepti do holešovického objektu Holport. Přitažlivá továrna pana Karla Jeřábka z r. 1911 se stala ideálním místem rozvíjení teorie i praxe interiérového vybavování. Primární rekonstrukce a adaptace půdy (postupně Olgoj Chorchoj, D. THiel, D3A - S. Fiala, D. Polubědovová, J. Zima) vyústily v r. 2009 v konečnou dostavbu 3NP a rozšíření celkové prezentační a prodejní plochy na bezmála 2.300m2. Nápadité přestavby přinesly i ocenění - mj. Best of reality. Studio Konsepti a objekt Holportu se staly klíčovým místem - v pravém smyslu "továrnou na design".

Komunardů 32, Praha 7

Holport-dvorek
Holport ulice

Praha! Praha - ALFRED VE DVOŘE, ne 5.10.

12.00 - 15:00 volný přístup
13:00 komentovaná prohlídka s s prof. Ctiborem Turbou

Divadlo Alfred ve dvoře vybudoval v roce 1997 mim, choreograf, režisér a pedagog prof. Ctibor Turba. V roce 2001 pronajal prostor o.s. Motus. Autory budovy jsou akad. arch. Jindřich Smetana a ing. arch. Tomáš Kulík. Alfred ve dvoře je jedním z mála zcela nových divadel, která ve 20. století v Praze vznikla tzv. na zelené louce. Budova má charakter zahradního divadelního pavilonu, díky svému vzezření bývá označována také jako „železný fotoaparát“.

Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7

Alfred ext
Alfred int

Plzeň, hurá dovnitř! MY A DOMY: současná plzeňská architektura očima tvůrců i uživatelů

Prohlídky nejzajímavějších současných domů ve městě a běžně nepřístupných interiérů s autory návrhů a uživateli staveb.

Začátky půlhodinových prohlídek NE 5.10., 14.00, 15.00 a 16.00.

Mapka s objekty

Nutná rezervace na Plzeň 2015

Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje
AVE architekt (Radek Dragoun, Václav Ulč)
U Hasičů 1, Plzeň 1

FN Plzeň – Onkologické centrum
K4 (Jan Lacina, Zdena Němcová)
alej Svobody 80, Plzeň 1

Rodinný dům Bručná
RAP architekti
Do Zámostí mezi 50a a 50c, Plzeň 2

Rekonstrukce bytu
Zábran Nová architekti
Chválenická 26, Plzeň 2

Radnice Slovany
AVE architekt (Václav Šmolík, Václav Ulč)
Koterovská 83, Plzeň 2

Vila Na Skalce
FACT (Libor Monhart)
Na Skalce 5, Plzeň 2

Rekonstrukce náměstí Republiky a fontány na náměstí
Atelier Soukup (Jan Soukup, Jiří Opl) a Hnilička Císler architekti (Ondřej Císler)
náměstí Republiky, Plzeň 3

Plzeňský Prazdroj
DaM (Petr Burian, Petr Uttendorfský)
U Prazdroje 7, Plzeň 3

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Jan Štípek st.
Univerzitní 28, Plzeň 3

Atletický stadion města Plzně
AS Projekt (Daniel Němeček)
Vejprnická 36, Plzeň 3

Řadové domy Plzeň-Zruč
Zábran Nová architekti
Plzeňská 79, Zruč-Senec

300 Atleticky stadion mesta Plzne300 Radove domy Plzen-Zruc300 Rekonstrukce bytu300 Rodinny dum Brucna

Brno! Fakulta informatiky, so 4. 10.

14:00 komentovaná prohlídka přestavěnou a znovuotevřenou budovou Fakulty informatiky MU v Brně.

DA Hur dovnitr Brno FIMU 2

Brno! Zahrada a pasivní dům Nadace partnerství, ne 5. 10.

Unikátní areál otevřené zahrady Nadace Partnerství vznikl před dvěma lety v samém centru Brna pod špilberským svahem. Součástí zahrady jsou interaktivní sochy sloužící environmentálnímu vzdělávání. Dominantou je pasivní budova, která byla oceněna v soutěži Stavba roku 2013. Komentovaná prohlídka s manažerem provozu Vlastimilem Riegerem.

13:00 až 18:00

15:00 komentovaná prohlídka, Recepce C, Údolní 33.

Nadace partnertsví, Otevřená zahrada, klikací mapa s přehledem využitých technologií

Sila vetru web
IMG 7708web

Lomnice! Bývalá továrna Mastných – Brána otevřená! so 4. 10. - ne 5. 10.

První mechanická tkalcovna v Čechách a nejstarší průmyslový objekt z roku 1855 v Lomnici poprvé otevírá své brány veřejnosti. Občanské sdružení Pro záchranu továrny Mastných ukáže proměny za první rok existence. Komentované prohlídky s Pavlem Doležalem, architektkou Lenkou Vačkářovou, krajinářskou architektkou Jitkou Trevisan a architektem Tomášem Šenbergerem. Expozice starých továrních strojů a historických motocyklů Raleigh. Výstava prací studentů architektury a umění. Přehlídka krátkých hraných a animovaných studentských filmů a filmových dokumentů o továrně v Lomnici. Koncerty živé hudby a občerstvení.

Program trvá dva dny od 4. 10. 10:00 do 5. 10. 18:00,  Antala Staška 212, Lomnice nad Popelkou

Více informací o programu na  www.5datelier.cz

Kolín – projekce filmu Lidský rozměr

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Co se ale stane, když do centra našich výpočtů umístíme člověka a jeho potřeby?

Sraz: so 4. 10., 18:00, Kino 99
Promítání zdarma. 

Ko!Arch

DA-KOLIN - 003

Praha – projekce filmu Architekt odpadu

Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Režisér Oliver Hodge celé tři roky zaznamenával práci Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky.

Sraz: so 4. 10., 18.30, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha – projekce filmu Lidský rozměr

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si "vzít zpátky veřejný prostor." Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. Lidský rozměr je dokumentární sci-fi z budoucnosti, která už nastala.

Sraz: so 4. 10., 20.45, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha – projekce filmu Urbanized

Urbanized, poslední z dílů trilogie dokumentů Garyho Hustwita o designu (po filmech Helvetica a Objectified), představuje řadu nejvýznamnějších světových architektů, územních plánovačů, autorů strategií a myslitelů, včetně jmen jako Sir Norman Foster, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas, Jan Gehl, Amanda Burden, Enrique Penalosa, Alejandro Aravena a dalších. Opomenuti nejsou ani obdivuhodní obyvatelé, kteří se zasloužili o změny ve svém městě.

Sraz: pá 3. 10., 18.30, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Praha – projekce filmu Plán

Veřejný prostor, nebo zlatý důl? Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupujete? Dokument režiséra Benjamina Tučka sleduje změny, kterými prošel původní Bémův koncept pražského územního plánu, jeho následné zrušení po volbách na podzim 2010 a také vznik nového, tzv. Metropolitního územního plánu. Slovo Plán se ve filmu stává metaforou vývoje společnosti a jejího směřování ve 21. století. Film odkrývá motivace občanských aktivit, mechanismy komunální politiky a vliv kapitálu na rozhodování o věcech veřejných. Film Plán přes skepsi panující ve společnosti pátrá po upřímnosti idejí, víře v demokracii a po existenci vize, na níž by se dalo stavět. Ve filmu vystupují: Pavel Bém, Adam Gebrian, Karel Randák, Tomáš Hudeček, Radim Passer, Jan Kasl, Krištof Kintera, Ondřej Kobza, Martin Kontra, Luděk Sekyra, Bohuslav Svoboda, Petr Kužvart, Roman Koucký, Vít Máslo, Richard Biegl a další.

Sraz: pá 3. 10., 20.45, kino Světozor, Vodičkova 791/41
Vstupné: 100,- Kč.

Kino Světozor

Workshopy o současné architektuře pro děti a jejich rodiče

1. Otisk do prostoru
Architektura pro všechny. Otevřený workshop pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost k objektu Zdeňka Fránka.


Sraz: ne 5. 10., 14.00-16.30, Veletržní palác, Malá dvorana


2. Rozsvítit tmavý prázdný flek, architektura pro všechny.
Otevřený workshop o budově Národní technické knihovny přímo v prostoru objektu pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost.


Sraz: so 4. 10., NTK, 13:00 – 15:00, před učebnou, třetí patro


3. Stavba jako živočich
Huť architektury Martina Rajniše (H.A.M.R.) postavila na sochařské terase centra DOX Sloní záda. Pojďte si zkusit pod vedením jednoho ze stavitelů postavit svůj vlastní klackoid z větví stromů. Přírodní a dnes již netradiční stavební materiál opět ožije pod vašima rukama za odborné podpory architekta Tomáše Kosnára.


Sraz: so 4. 10., 14:00 - 17:00, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1