CZ EN Facebook

Den architektury 2.10.2011

Světový den architektury, který spadá na první říjnové pondělí, oslavily během festivalu DEN ARCHITEKTURY zhruba dva tisíce lidí. V řadě českých a moravských měst se zúčastnili unikátních procházek pro architektonických zajímavostech, které vedli architekti či teoretici architektury. 

Účastníci napříč generacemi ocenili zejména autentický přístup průvodců – architektů, kteří se u této příležitost vrátili do svých rodných měst, ke kterým je pojí letitá vazba. Nadšené reakce sklidila například expedice architekta Jana Šépky podél Botiče či několikahodinová prohlídka městského letoviska Černošic. 

Marcela Steinbachová, hlavní iniciátorka nového festivalu doplňuje. „DEN ARCHITEKTURY potvrdil, že zájem o současnou architekturu je obrovský. Pozitivní reakce a ohlasy široké veřejnosti nás nesmírně těší. Již nyní připravujeme další ročník akce.“

BRNO – CESTA DO ŠKOLKY / CESTA DO ŠKOLY

Brněnský Den architektury zahájí dvě procházky s redaktorem Archiwebu Petrem Šmídkem po zákoutích Masarykovy čtvrti. Petr Šmídek nám ukáže svoji trasu do školky a do školy (Barvičova a Lerchova ulice) a představí stavby a místa, která ho v dětství inspirovala či formovala.

SRAZ: 2. 10., 10:00, Vaňkovo náměstí
MAX. POČET: 10
www.archiweb.cz

BRNO VE VÝSTAVBĚ aneb JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Na odpolední cyklovýpravu po nejvýznamnějších staveništích současného Brna (polyfunkční objekt DORN, kongresové centrum a garáže hotelu Continental, dostavba FFMU, Edison Centrum, polyfunkční dům na Veveří, Palác Heršpická, laboratoř JAMU a další) vás pozve architektonický časopis ERA21 a 4AM Fórum pro architekturu a média.

SRAZ: 2. 10., 14:00, 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18
www.forum4am.cz , www.era21.cz

BRNO – BĚH WILSOŇÁKEM

Po cykloprohlídce stavenišť završí odpoledne běh s Petrem Šmídkem od kolonie Nový dům ke kolonii Pod vodojemem (kolem domů od architektů D. Jurkoviče, B. Fuchse, A. Buriana, L. Kuby, J. Krohy a O. Pořísky).

SRAZ: 2. 10., 17:00, zastávka tram. 1 Bráfova,
www.archiweb.cz

BRNO – ODPOČINEK MEZI ARCHITEKTUROU

V Galerii architektury a Kabinetu 4AM bude celý den probíhat promítání filmů o brněnské architektuře, cyklodopravě v Brně a o projektu Městské zásahy pro Brno.

MÍSTO: 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18
pořádá: ERA21, 4AM Fórum pro architekturu a média
www.forum4am.cz

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit

ČERNOŠICE JAKO MĚSTO, ČERNOŠICE JAKO LETOVISKO

Procházka s architektem Ondřejem Synkem a historikem architektury Patrikem Líbalem představí Černošice v dvojroli města a letoviska. Pokusí se objasnit, jakým způsobem jednotlivé role ovlivnily růst městské struktury, veřejné prostory i jednotlivé domy. Procházka zahrne stavby, které zastupují jednu i druhou tvář Černošic, stavby významných architektů i organické struktury stavitelů (dílo Jana Kotěry, stavby KSA, Zdeňka Fránka, Ivana Kroupy, Martina Rajniše, Markéty Cajthamlové, rekreační chatu MS50 a další).

SRAZ: 2. 10., 9:30, cukrárna u nádraží ČD

zvětšit zvětšit

ČESKÉ BUDĚJOVICE – BÍLÁ MÍSTA BUDĚJOVIC

Exkurze se zaměří na některá problematická místa v širším centru města. Nabídne dva navzájem se doplňující úhly pohledu: komentář historika umění Hynka Látala a architekta Mirka Vodáka. Cílem je upozornit na nevyužitý potenciál domů a veřejných prostranství, které by mohly sloužit relaxaci či kulturnímu vyžití obyvatel. Součástí je i návštěva historických objektů, které jsou veřejnosti dlouhodobě uzavřené.

SRAZ: 2. 10., 15:00, kašna na náměstí Přemysla Otakara II.

zvětšit zvětšit zvětšit

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – LÁZEŇSKÉ STAVBY

Procházka s Ateliérem 69 po novodobé lázeňské architektuře s vysvětlením současných lázeňských přístupů včetně prohlídky soukromé vily Lea, lesoparku a naučné stezky Amerika.

SRAZ: 2. 10., 14:00, autobusová zastávka Městské sady
www.a69.cz

HAVÍŘOV – POKUS O ÚNIK Z TYPIZACE

Architektky Lucie Chytilová a Agata Vančó Kiszka se budou věnovat urbanismu města z pohledu doby, charakteru zástavby a dopadu těchto myšlenek na dnešní stav. Projdeme celkově Sorelu a zaměříme se na atriové domy, KD Petra Bezruče, bývalé učiliště Pavko Korčagina, kino Radost, dům Labužník a další. Podíváme se na zelenou část města (dendrologie- významná součást plánování). Konec procházky věnujeme aktuálnímu tématu zbourání budovy vlakového nádraží.

SRAZ: 2. 10., 14:00, před kinem Radost
www.sites.google.com/site/vlakovenadrazihavirov

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit

HLUČÍNEM NEJEN PO MODERNÍ ARCHITEKTUŘE

Procházku po nejzajímavějších stavbách Hlučína s architektem Pavlem Nasadilem zahájíme na Mírovém náměstí prohlídkou novostavby radnice, představíme vám nerealizovaný návrh „Domu Špunt“ a budeme pokračovat ke stavbám organického rodinného domu Na včelínku a ateliéru Tomáše Svačiny. Opomenuta však nezůstane ani architektura starší – hlučínská akropole (zámek, kostel sv. Jana Křtitele, Charlottensburg), vila Josefa Bartáka či vila MUDr. F. Kremera. Pro zájemce je možnost návštěvy vily v Petřkovicích u Ostravy od Pavla Nasadila.

SRAZ: 2. 10., 9:00, Mírové náměstí, na místě bývalé kaple
MAX. POČET: 25
www.famarchitekti.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

HORNÍ MAXOV, EXKURZE SEVER – HRÁŇOVÉ STAVBY M. RAJNIŠE

Prohlídku vrchu Scholzberg nedaleko Horního Maxova, kde přes půl století střídavě přebývá architekt Martin Rajniš, povede jeho spolupracovník Tom Foltýn. SRAZ: 2. 10., 14:00, před hotelem Maxov, Lučany nad Nisou, Horní Maxov

www.e-mrak.cz

HRADEC KRÁLOVÉ – ZA CHRÁMY KRÁLOVNINA HRADCE

Při dopolední procházce po Hradci Králové v doprovodu Petra Lásky a Anny Šubrtové nahlédneme na skvosty jeho architektury jinou perspektivou, a to jako na chrámy vzdělání (Gočárovy školy, Studijní a vědecká knihovna), umění (Muzeum východních Čech, Galerie moderního umění) a kontemplace (katedrála sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sbor kněze Ambrože).

SRAZ: 2. 10., 10:00, před katedrálou sv. Ducha na Velkém náměstí

zvětšit zvětšit zvětšit

HUMPOLCEM PO SOUDOBÉ ARCHITEKTUŘE

Humpolec je sídlem architektonické kanceláře OK PLAN vedené Luďkem Rýznerem, která se výrazně podílí na současné tváři města. Jedná se na místní poměry o atypické až kontroverzní stavby. Názor na v pravém slova smyslu současnou architekturu Humpolce si bude moci v průběhu procházky po těchto domech udělat každý sám. Městem provede architekt David Kubík.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Horní náměstí
www.e-mrak.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

PEŠÍ ZÓNA CHEB

Cesta proti proudu času historickým jádrem Chebu s architekty z Ateliéru 69 povede pěší zónou od nádraží k artefaktu Brána času od Mariána Karla až na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Doplněno o exkurzi na profesionální meteorologickou stanici od architektky Aleny Šrámkové a lávku přes Ohři architekta Davida Vávry. Bezbariérová trasa.

SRAZ: 2. 10., 10:00, křižovatka ulic Evropská a Svobody
www.a69.cz

CHOMUTOVSKÉ EXPERIMENTY

Procházka povede po sídlišti Březenecká, kde navštívíme bytové mezonetové domy, tzv. „experimenty“ ze 70. let. Architekti z chomutovského Regionstudia představí urbanistický a typologický koncept domů, po němž bude následovat prohlídka objektu. Exkurze bude zakončena diskuzí zaměřenou na současné problémy života v bytových domech a jejich okolí.

SRAZ: 2. 10., 14:00, před samoobsluhou Krystal
www.regionstudio.eu

JABLONEC NAD NISOU – (NE)ŽIVOT V CENTRU

Je centrum Jablonce opravdovým srdcem města? Pojďme si ho společně s architekty Jakubem Chuchlíkem a Idou Čapounovou projít a ukázat možnosti, jak se jím opět může stát. Na cestě po vybraných prolukách, prázdných domech, ale i náměstích se v rámci tematizovaných zastávek zamyslíme nad životem v centru města. Neživá místa označíme a ve společné diskusi budeme hledat možnosti jejich využití..

SRAZ: 2. 10., 14:30, Horní náměstí
www.iuch.blogspot.com

zvětšit

KADAŇ – NOVÉ NÁBŘEŽÍ

Není to tak dávno, co tu byla jen pěšina vyšlapaná několika rybáři a pejskaři, mohutné vrby, bující vegetace, občas padlý kmen přes cestu, sem tam vyvezlé odpadky a kompost, zapáchající kanalizace. Ulice na konci města končila zavřenými vraty dávno opuštěného letního kina, zarůstající hlediště, rozlehlá chátrající střecha, polorozpadlá kabina promítače, za zadním plotem zpustlá divočina na místě zapomenutého Klášterního parku. A pak přišel Fík. Maxipes Fík… Povídání o proměnách kadaňského nábřeží s autory projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani.

sraz: 2. 10., 17:00, Kulturní dům Střelnice, Čechova 147
www.triarchitekti.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

(NE)VŠEDNÍ KOLÍN

Procházka se studentkou architektury Annou Vinklárkovou po stavbách, které používáme a kolem kterých denně chodíme. Zkusme se na chvíli zastavit, zvednout hlavu, prozkoumat celek i detaily a zamyslet se nad kvalitami těchto staveb. Architektura 20. století nejsou jen betonové krabice necitlivě zasazené v historickém městě.

sraz: 2. 10., 14:00, před Městským divadlem

zvětšit

ARCHITEKTI Z KRNOVA

Nejvýznamnějším krnovským rodákem je architekt Leopold Bauer, který zde v první třetině 20. století zanechal několik architektonicky hodnotných staveb. Dnes bohužel Krnovu chybí kvalitní současná architektura. Má však řadu rodáků – architektů aktivně působících ve svém oboru. Procházku městem s postřehy z historie, názory na současný a budoucí vývoj povedou architekti Robert Damec, Adam Halíř, Tomáš Machovský, Petr Ondruška a Ondřej Volný.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Hobzíkova ulice, památník Leopolda Bauera
www.robust.cz, www.projektil.cz, www.pelcak.cz, www.ondruska.cz

zvětšit

LIBEREC - ROZPUŠTĚNÝ A OPUŠTĚNÝ

Pomalým během po schodech zakusíme kopce Liberce. Občerstvíme se u antické hlavice a komody od Adolfa Loose. Po očištění bot o rohožku z Obecního domu si dáme kávu v budoucí kavárně, kterou uvidíme pomocí Brunelleschiho přístroje. Zažijeme atmosféru italských paláců, navštívíme klasicistní zahradu, a naš běh zakončíme v Kühnově kostele Máří Magdalény. Po dvou opuštěných libereckých čtvrtích Vás společenským během provedou architekti J. Janďourek a J. Žid a místní rodák R. Hůlka.

sraz: 2. 10. 10:00 u vstupu do bunkru, Lucemburská ul.
www.zbytek.eu | www.atakarchitekti.com | www.jirizid.cz

LIBEREC – CYKLOJÍZDA ZA ARCHITEKTUROU

Cyklovýlet za architekturou, vedený architekty libereckého studia Mjölk, ukáže interiéry vily Schowanek z roku 1908 a přilehlé továrny na výrobu dřevěných hraček firmy Johann Schowanek. Následovat bude návštěva dvou významných jabloneckých vil architekta Heinricha Lauterbacha (Schmelowského vila a Haskova vila) a významných moderních kostelů Liberce.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Jiřetín pod Bukovou, DÉLKA: 25 km
www.mjolk.cz

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit

LOBEČ U MŠENA – ARCHITEKTI ZACHRAŇUJÍ PIVOVAR

Obnova chátrajícího pivovaru v Lobči na Kokořínsku je iniciativou několika architektů (ateliér Riofrio), kteří se pro nezájem společnosti před lety rozhodli vzít osud této unikátní státem chráněné technické památky do vlastních rukou. Přijeďte se podívat na komentovanou prohlídku jinak veřejnosti nepřístupného areálu, prohlédněte si probíhající práce na památkové obnově a přesvědčte se, kam až může zajít architektův entusiasmus.

SRAZ: 2. 10., 13:00, Lobeč č. p. 34, pivovar
www.riofrio.cz

zvětšit zvětšit

NÁCHOD – ČEHO SI JEŠTĚ VÁŽÍME A ČEHO UŽ NE…

V jakých domech bydleli a vyráběli náchodští textilní podnikatelé? Prohlídka obytného Bartoňova domu na Kamenici od architekta Otakara Novotného z roku 1929 včetně běžně nepřístupných místností s následnou procházkou kolem mizejícího průmyslového areálu bývalých Mautnerových textilních závodů. Provází architekt Viktor Vlach.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Karlovo náměstí
www.u-c.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

OLOMOUC – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TROCHU JINAK

V týdnu před začátkem Dne architektury proběhne prezentace výsledků mezinárodního workshopu studentů postgraduálního oboru územní plánování, který se konal v Olomouci letos v červenci. Po prezentaci, kterou povede Vojtěch Novotný z Fakulty životního prostředí Zeměděl. univerzity, bude následovat diskuse k tématu.

MÍSTO:28. 9., 16:00, sál Mozarteum, Arcidiecézní muzeum

OLOMOUC – DRUHÝ DECH VELKÉ BYSTŘICE

Exkurze v doprovodu historika umění Jakuba Potůčka centrem města, citlivě upraveným podle projektu Michala Sborwitze, který za tento počin obdrží cenu udělovanou občanským sdružením Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky.

SRAZ:2. 10., 10:15, před nádražím ČD v Olomouci, odtud pěšky po žluté značce podél Bystřice, případně vlakem v 11:36 z Olomouce, začátek exkurze v 11:50 na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici.

OLOMOUC – NAPLNĚNÉ A PROMARNĚNÉ ŠANCE MODERNÍ ARCHITEKTURY

Procházka o několika zastaveních bude sledovat památky moderní architektury z meziválečného období. Historik umění Jakub Potůček a památkářka Martina Mertová promluví o síle odkazu a životních šancích těchto staveb. Putování zakončí v Polívkově ulici zevrubnou prohlídkou Nakládalovy vily, funkcionalistické památky, která v minulém roce prošla svědomitou rekonstrukcí exteriérů.

SRAZ:2. 10., 16:00, před Priorem

OLOMOUC – NOVÁ DOMINANTA OLOMOUCE BEZ AMBIC MRAKODRAPŮ

Odpolední exkurze se pokusí osvětlit záměry pražského ateliéru M1 architekti, který svou novostavbou Přírodovědecké fakulty UP zvedl vlnu nesouhlasu mezi obyvateli Olomouce. „Pro a proti“ konceptu budovy situované na hranici městského parku a komplexu univerzitních kolejí budeme moci probrat při prohlídce stavby přímo s jeho autory. V 17:00 bude na terase novostavby PF UP slavnostní předání ceny Rudolfa Eitelbergera. Předání bude přítomen Rostislav Švácha, předseda hodnotící komise a architekti z řad nominovaných autorů (Michal Sborwitz, Miroslav Pospíšil, Jan Hájek).

SRAZ:3. 10., 16:00, před novostavbou Přírodovědecké fakulty UP, třída 17. Listopadu 12

OLOMOUC – STŘEDOEVROPSKÉ FÓRUM V SEDMI ZASTAVENÍCH (1997–2011)

Přednáška ředitele Muzea umění Olomouc Pavla Zatloukala o historii a perspektivách projektu SEFO. Po výkladu bude prostor k diskusi.

MÍSTO: 3. 10., 19:00 sál Mozarteum, Arcidiecézní muzeum
pořádá: Za krásnou Olomouc o. s., Muzeum umění Olomouc
www.krasnaolomouc.cz, www.olmuart.cz

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit

OSTRAVA S MARTINEM STRAKOŠEM

Procházka začne před budovou železničního nádraží Ostrava–Vítkovice, nejlepší ukázky bruselského stylu na Ostravsku od architekta Josefa Dandy z let 1963–1967. Výklad se zaměří na koncepci nádraží, na jeho nevšední uměleckou výzdobu a samozřejmě i na nejasnou budoucnost v souvislosti s osudy ostatních příkladů architektury 60. let včetně obdobně cenné budovy železničního nádraží v Havířově. Poté se vydáme na nedaleký vítkovický hřbitov, kde si prohlédneme hřbitovní zeď a brány, příklady pozdní secese podle návrhu Ludwiga Fialy, i nejhodnotnější náhrobky z první poloviny 20. století. Poslední třetina procházky bude věnována Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Na příkladu její postupné výstavby si ukážeme proměny sociálního bydlení v průběhu 20. až 40. let minulého století.

sraz: 2. 10., 14:00, před nádražím ČD Ostrava–Vítkovice
pořádá: Antikvariát a klub Fiducia
www.antikfiducia.com

PARDUBICE – MĚSTO NA ŽELEZNICI

Exkurze bude věnovaná vývoji čtvrti Nové město spjaté se vznikem železnice v polovině 19. století. S historikem Františkem Václavíkem se ponoříme do dějin vzniku a rozvoje průmyslových areálů v této lokalitě a poslechneme si příběh jejich konce. Po roce 1945 byla kolem nádraží přijata nová koncepce zástavby s rozsáhlým sídlištěm a komunikačním uzlem, která dodnes zásadně ovlivňuje urbanismus celé aglomerace. Na místě je proto i zamyšlení nad současným a budoucím vývojem území.

sraz: 2. 10., 9:30, Pardubice hlavní nádraží ČD
pořádá: o.s. offcity, o.s. Terra Madoda
www.offcity.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

PARDUBICE, CHRUDIM, LEŽÁKY – NOVÁ ARCHITEKTURA

Okružní cesta autobusem s architekty Petrem Pinkasem a Janem Žalským povede z Pardubic do ležáckého muzea, kde autoři představí novou expozici a drobné úpravy pietního území Ležák. Zároveň přiblíží související návrh multimediální expozice v Muzeu památníku Lidice. Připomenou také tvorbu Ladislava Žáka, autora geniálního návrhu pietního území vypálené vesnice Ležáky, z poloviny 20. století. Komentované zastávky po cestě se budou týkat architektonických realizací kanceláře Pinkas Žalský architekti (nájemní dům v Teplého ulici v Pardubicích, obchodní centrum Port Chrudim) a Martina Rajniše/E-MRAK (rozhledna Bára v Chrudimi).

SRAZ: 2. 10., 13:00, Pardubice – před nádražím ČD, návrat 18:00, doprava zdarma
MAX. POČET: 40
registrace na: kruhos@seznam.cz
www.pza.cz

PÍSEK – MĚSTO JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS

Trasa procházky s architektem Petrem Leškem (Projektil) a Martinem Zborníkem je vedena jako spirála rozvíjející se v čase. Prochází po místech švů, zapomenutých zákoutích, místech, která jsou výrazná, ale každodenním používáním ztratila svoji výraznost ve vnímání obyvatel. Místa mají silný charakter a společně se životy lidí se vplétají do matérie města. Tento proces stále pokračuje a vše se může měnit. Systém je otevřený a stejně tak i vycházka, která začíná v centru a končí v polích…

sraz: 2. 10., 14:00, vyhlídka v Hradební I, vedle hotelu Bílá růže
www.projektil.cz

VEŘEJNÝ PROSTOR V PLZNI, JEHO VÝVOJ I SOUČASNOST

Procházka povede po známých místech, kudy denně proudí tisíce návštěvníků, i po místech, jež jsou opuštěná, ač jsou v centru města (sadový okruh, nábřeží, U Zvonu, Mlýnská strouha, Rychtářka, bývalé výstaviště a Avalon). Řada odborníků poskytne fakta o historii a plánovaném rozvoji města. Vycházka by ale měla být zejména čerstvým pohledem na Plzeň – které prostory fungují dobře, které hůře, a proč tomu tak je. Předtím jsou plánovány tematické hry pro děti i dospělé.

SRAZ: 2. 10., 16:00, Kopeckého sady 2, před Západočeským muzeem
pořádá: platforma Škoda Plzně
www.skodaplzne.cz

PRAHA – DEJVICE: TŘI DOMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Architekt Ondřej Císler podá srovnávací výklad prostorového a funkčního schématu vybraných budov pražských Dejvic a srovnání různých pohledů na architekturu určenou vzdělávání: Základní škola Bílá od architekta J. Gillara z roku 1934, Fakulta architektury ČVUT od architekty Aleny Šrámkové z roku 2011 a Národní technická knihovna z roku 2009 studia Projektil. Porovnání kvalitní předválečné architektury s progresivní architekturou současnosti. Hovory s uživateli a projektanty. Na závěr si můžete odpočinout v kavárně NTK.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Bílá 1
www.cisler.cz

zvětšit zvětšit

PRAHA – PETŘINY, LIBOC, HVĚZDA – PŘEDMĚSTSKÁ MELANGE

Procházka s architektem Martinem Rusinou po místech, kde se přirozeným způsobem potkává staré s novým, město s předměstím, klasická architektura s moderní (Sídliště Hvězda, Janák, Plečnik, Línek a další).

SRAZ: 2. 10., 17:00, konečná tramvají 1 a 18, Petřiny
www.skupina.org

PRAHA – Z LADRONKY PŘES BŘEVNOV KE STRAHOVU

Pěšky, na koloběžkách či na bruslích, případně s dětmi s architektkou, umělkyní a pedagožkou Evou Červinkovou Myslíkovou. Exkurze za významnými prvorepublikovými i současnými vilami Břevnova a novými domy u Strahovského stadionu. Genius loci oblasti bude stručně objasněn na místě výkladem o urbanismu. Exkurze vhodná pro rodiče s dětmi i sportovce. Start na dětském hřišti u Ladronky, zakončení na Dlabačově a přilehlém hřišti se skluzavkami v terénu. Doporučujeme vzít s sebou kromě bruslí i obuv.

SRAZ: 2. 10., 10:30, usedlost Ladronka, dětské hřiště
www.evacervinkova.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

PRAHA – HISTORIE A VIZE LETNÉ

Letná je čtvrť v centru města a zároveň svět sám pro sebe. Jako historická čtvrť má působivý městský charakter, bohatý kulturní život a zároveň je obklopena rozlehlými parky. Má všechny předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v Praze. Přesto se v posledních letech setkáváme s projekty a zásahy, které její genius loci ignorují, či dokonce poškozují. I kvůli nim je Letná čím dál křehčím organismem, jehož dlouhodobá budoucnost záleží na dnešních zásadních rozhodnutích. Letná potřebuje pochopení a vizi, která jí umožní nejen zachovat její jedinečnost, ale ještě ji umocnit promyšleným urbanismem a kvalitní soudobou architekturou. Architektonické krásy, zvláštnosti, ale i problémy této čtvrti představí historik architektury Richard Biegl.

SRAZ: 2. 10., 16:00, fontána s plastikami Fauna a Vltavy (u metra Vltavská)
pořádá: Letná sobě!
www.letnasobe.cz

zvětšit

PRAHA – VINOHRADY STARÉ I NOVÉ

Významné moderní stavby v historické čtvrti s architektkou Marcelou Steinbachovou. Přirozené prolínání funkcionalistických i současných staveb s architekturou 19. století. Překvapení tanečnice Antonie Svobodové.

SRAZ: 2. 10., 17:00, nám. Míru, před kostelem sv. Ludmily
www.skupina.org

PRAHA – VYSOČANSKÝ INDUSTRIÁL

Proměna industriální čtvrti s historikem architektury Lukášem Beranem. Severovýchodní část Vysočan představuje dnes již poslední velký pražský soubor autentické průmyslové architektury, zatím jen pozvolna prorůstající novými městskými funkcemi. Podél Kolbenovy ulice se nachází nejen budovy elektrotechnické továrny Emila Kolbena a pozdějšího podniku ČKD s rozsáhlými stavbami válečné výroby letadel, ale také skladiště ministerstva pošt či zbytky továren Aero a AGA. Staronovým symbolem Vysočan se ještě může stát parní mlýn společnosti Odkolek v ulici Ke Klíčovu od architekta Huberta Gessnera. Součást 6. bienále Industriální stopy.

SRAZ: 2. 10., 10:00, stanice metra Kolbenova
www.industrialnistopy.cz

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit

PRAHA – TAJEMNÁ CESTA KOLEM BOTIČE

S baterkou a holinami pod vedením architekta Jana Šépky podél Botiče až k Vltavě.

SRAZ: 2. 10., 10:00, před kostelem Narození Panny Marie u Hamerského rybníka
www.sepka-architekti.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

Praha – 10 let Kruhu

Završení festivalu a oslava 10 let trvání projektu Kruh

Přijďte se podělit o zážitky z procházek za architekturou, ochutnat velký perník Kruhu, pokochat se obřími bublinami a nechat své děti stavět a rýsovat pod vedením architekta Mojmíra Pukla a výtvarnice Markéty Šafárikové. Užijte si atmosféru centra Prahy bez aut, s přilehlými kavárnami, obchůdky a programem nejen pro dospělé.SRAZ: 2. 10., 17:00-22:00, křižovatka ulic Americká a Záhřebská, Praha 2-Vinohrady

PROGRAM:

Mamapapa banda, 19:30 koncert

Mezinárodní skupina výtvarníků a hudebníků hraje s prvky rakousko-uherského a balkánského folklóru, slovanských měšťanských šlágrů a punku. Kromě tradičních nástrojů jako akordeon, klarinet, housle je charakteristickým a nezaměnitelným nástrojem kapely znějící kořen.

www.mamapapabanda.com

Gangnails, 20:30 koncert

Na domácí punkové scéně jsou Gangnails pojem. Hrají v pekelném rockabillly rytmu a mají při tom takové charisma, jako málokdo. Vydali tři výborné desky, rozjeli koncerty po celé Evropě a rychle se vyšvihli až na samou špičku.

www.gangnails.com

PŘÍBRAMÍ OD JEJÍCH HISTORICKÝCH POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI

Procházka vedená architektkou a příbramskou rodačkou Martinou Šaňkovou se bude věnovat zajímavostem, které v městské struktuře přetrvaly dodnes. Představí zbytky barokních domů, dotkne se poutního místa Svaté Hory a neopomine ani k Příbrami připojené Březové Hory s jejich vlastním vývojem – zachovalými technickými památkami 19. století i následky těžby v podobě socialistických sídlišť spolu s objektem kulturního domu. Chybět nebude ani soudobá architektura – rekonstrukce autobusového nádraží, která získala čestné uznání Grand Prix Obce architektů.

SRAZ: 2. 10., 14:00, náměstí Arnošta z Pardubic, lavičky před Českou spořitelnou
www.wix.com/martinasankova/ms_architekt

zvětšit

ROUDNICE NAD LABEM – DVĚ STALETÍ ROUDNICKÉ ARCHITEKTURY

Procházka s městským architektem Petrem Janošem povede po významných i zapomenutých stavbách, které formovaly tvář hlavního města regionu Podřipsko. Od architektury konce 19. století, secese a funkcionalismu k socialistické výstavbě, současné tvorbě i aktuálním tématům budoucího rozvoje města.

SRAZ: 2. 10., 14:00, Poděbradova ulice, plakátovací plocha pod mostem
pořádá: Galerie moderního umění Roudnice nad Labem
www.galerieroudnice.cz

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit

STRAKONICE – KAM SMĚŘUJEŠ, MÉ MĚSTO?

Procházka s architektem Dušanem Řezáčem po (ne)povedených stavbách a stavebních úpravách, které určují nejenom městský parter. Přestože Strakonice jako ostatně většinu obdobných českých měst vyplňuje podprůměrná „architektura“, vznikla anebo zde pomalu vzniká moderní architektura, kterou město postrádá (zastřešení zimního stadionu, okresní archiv, domov pro seniory, bytový dům v parku, konverze průmyslového objektu na sportovně relaxační centrum, Velké náměstí a další).

SRAZ: 2. 10., 14:00, před zámkem u mostu; MAX. POČET: 35
www.modulora.cz

ÚSTÍ NAD LABEM – KOUZLO OCELOVÉHO MĚSTA

Ve spolupráci s městským muzeem a portálem o architektuře Usti-Aussig se podíváme s Janem a Kristinou Magasanikovými na minulost a budoucnost města spojeného řekou. Ostrá atmosféra průmyslu zasazená do romantické krajiny vnesla do města moderního ducha. Řeka byla nosnou energií pro Ústí, proto i těžiště procházky bude spočívat především kolem ní (ocelové mosty, železobetonové zdymadlo, tajuplný hrad, říční lázně, Schichtovo město, ocelová lanovka, vládní Olymp třetí říše, první mrakodrap v Čechách, plánované plechové hangáry a další). Procházka bude především debatou o vzniku, vývoji, šancích a příležitostech ocelového města a jednotlivých míst, která navštívíme.

Sraz: 2. 10., 10:30, ocelová lávka na Zdymadlech Střekov
www.usti-aussig.net, www.muzeumusti.cz

ZBRASLAV – MÍSTO PODIVUHODNÉ CHUTI

S architekty Ondřejem Hofmeisterem a Martinem Beránkem navštívíme vše pozoruhodné, co na Zbraslavi vyrostlo za posledních 1000 let. Uvidíme díla Jana Blažeje Santiniho, Otakara Novotného, Jaromíra Krejcara, Aleny Šrámkové a možná i Jiřího Pelcla. Uvidíme Zbraslav jako domov významných umělců minulosti i současnosti. Jako starobylé sídlo uprostřed dramaticky utvářené krajiny, ale také jako město paneláků a nevyužitých příležitostí.

sraz: 2. 10., 14:00, Zbraslavské náměstí, památník obětem 1. a 2. světové války
www.projektil.cz

zvětšit zvětšit

ZLÍN – BYDLENÍ U BATI

Procházka po Baťovském dělnickém bydlení s Jitkou Ressovou provede návštěvníky vývojem zástavby ve čtvrti Letná. Součástí procházky bude i prohlídka zrekonstruovaných Baťových domů (čtvrtdomku a půldomku na Letné a v Lesní čtvrti).

SRAZ: 2. 10., 10:00, před Velkým kinem
www.ellement.cz

zvětšit zvětšit zvětšit

Není-li uvedeno jinak, je počet návštěvníků neomezený.
Změna programu vyhrazena.